Dårlig innskuddsrente gir bankene enorme overskudd

Nyheter: Differansen mellom bolig- og sparerente gir voldsomme overskudd i banknæringen. Forbrukerorganisasjonen Huseierne oppforder til å sjekke hvilke banker som gir den beste innskuddsrenta og flytte pengene dersom vilkårene ikke er gode.

Velger du å sette pengene i banken, får du rentegevinst. Men bankene venter åtte ganger så lenge før de setter opp renta på innskudd som når de gjør det samme med lån. Det vanlige er at bankene bruker fire arbeidsdager på å øke renta på nye boliglån når sentralbanken har satt opp styringsrenta. Men når det gjelder innskuddsrentene venter de vanligvis hele 34 dager før de øker.

Bankene låner penger av blant annet Norges Bank. De har satt opp styringsrenten kraftig de siste årene, slik at bankene må betale mer for å få tak i penger. Men bankene betaler kundene langt dårligere for sparepengene deres. De fleste brukskontoer har heller ikke rente i det hele tatt.

Forbrukerrådet har gjennomført beregninger som viser at forbrukerne gikk glipp av en samlet rentegevinst på over 19 millioner kroner hver dag bankene ventet med å sette opp innskuddsrenta. Bankene skaffer seg dermed penger billig, og låner ut penger til bolig med dobbel så høy rente som på sparekontoene i snitt, ifølge Forbrukerrådet.

Dermed tjener bankene milliarder ekstra på å sette opp renten raskere på boliglånet enn kundenes sparekonto.

– Dette er midler som ville vært nyttige for forbrukerne i den dyrtiden vi lever i, poengterer Inger lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet.

Bare fire av ti banker tilpasser innskuddsrenta i eksakt samme grad som endringen i styringsrenta. Det betyr at flertallet av bankene i Norge holder tilbake deler av renteøkningen kunder med penger på konto ellers kunne hatt fordelen av.

Finn beste innskuddsrente

Innskuddsrenta er historisk lav, og varierer stort fra bank til bank. Det kan derfor være mange tusen å tjene på å finne beste innskuddsrente.

En kartlegging gjort av trondheim24 viser tydelig at du kan se langt etter den beste innskuddsrenta hos de store bankene.

– Bankene melker innskuddskundene. Overskuddene bankene får på høye utlånsrenter og lave innskuddsrenter gir underskudd i husholdningsbudsjettene til mange familier i Norge, sier Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet, til NTB.

Bytt bank og få bedre innskuddsrente

Forbrukerorganisasjonen Huseierne mener det må bli lettere å bytte bank og oppfordrer folk til på bruke forbrukermakten sin: Flytt pengene dine hvis du har dem i en bank som skor seg på innskuddet ditt ved å vente i det lengste med å sette opp renta, er oppfordringen.

– Det er ikke alltid like lett. Bankmarkedet i Norge er vanskelig å orientere seg i, sier forbruker- og kommunikasjonssjef Carsten Henrik Pihl til NTB.

Han minner om at selv om det kan være praktisk og ha alt samlet i en bank, så er ikke dette noe man gjøre:

– Innskudd kan man flytte enkelt for eksempel til en bank med høyere innskuddsrente, men det er litt mer komplisert å flytte et lån, sier han.

Tapte under pandemien

Bankenes bransjeorganisasjonen, Finans Norge, legger skylda på pandemien og nullrentenivået i 2020 og 2021.

Kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne peker på at bankenes lønnsomhet ble svekket av økte nedskrivninger på utlån og et fall i innskuddsmarginen.

Da renta var lav, hadde bankene tilnærmet null margin på innskudd, ifølge Finans Norge. Det er fortsatt store innskudd i norske banker, og med lav utlånsvekst trenger de ikke å tiltrekke seg så mye innskudd.

Innskuddsmarginen er derfor kommet tilbake på et mer normalt nivå, mens utlånsmarginen er blitt svært lav, mener Fåne.

– Fremover venter markedsaktører og myndigheter at bankenes lønnsomhet vil falle etter hvert som utlånstapene øker, kostnadsveksten tiltar og kundene tærer på innskudd. Tæring på innskudd kan øke konkurransen om innskudd og dermed gi bedre innskuddsrenter, sier han til NTB.