FHI: Slipp ungdommen inn på bussen først

Nyheter: Folkehelseinstituttet ber voksne som ikke har samfunnskritisk arbeid, om å slippe skoleelever først inn på buss og trikk. Blir det fullt, må de voksne ta neste.

annonse

Nå haster det om du vil sikre deg billetter til de beste konsertene på Stormfestivalen

– Dersom du skal gå på en buss som er i ferd med å bli full, og du ikke har arbeid i kritiske samfunnsfunksjoner, oppfordrer vi deg til å la skoleelever få gå på i stedet for deg selv, sier Margrethe Greve-Isdahl ved FHI.

Blir det fullt, oppfordres voksne til ikke å gå på, men heller vente på neste avgang eller finne alternativ transport. Hjemmekontor er fortsatt anbefalt for dem som kan fordi det da blir bedre plass i kollektivtransporten, særlig i rushtida.