Festivalene er gull verdt for Trondheim

Nyheter: - August er en festmåned for de som driver handel i Midtbyen.

Festivalnettverk Trondheim har regnet på de økonomiske ringvirkningene av ti kulturfestivaler i Trøndelag i 2016.

Fasiten viser at en gjennomsnittlig festivaldeltaker i Trondheim legger igjen 3156 kroner i byen per festival. Billetter til festivalene er ikke regnet med i denne summen.

– Det er interessante tall. Ganges det totale forbruket per publikummer i denne undersøkelsen havner den totale ringvirkningen på ca 750 millioner. Dette er betydelige tall, sier Vegard Snøfugl, styreleder i Festivalnettverk Trøndelag, til Adresseavisen (BAK BETALINGSMUR).

Det er de ti kulturfestivalene som er representert i analysen. Idrettsarrangement er holdt utenfor.

– Festivaler generelt er kjempebra for byen. De påvirker alle som driver næring på gateplan positivt, selv om de som ligger nærmest festivalområdene merker det best. Hele august er en festmåned for handel i Midtbyen og for de som driver hotell og restaurant, sier daglig leder i Midtbyen Management Kirsten Schultz, til avisen.

Første uka under Olavsfestdagene økte antall passeringer i gågatene Nordre og Thomas Angells gate med 60 prosent, sammenlignet med uka før, ifølge Schultz.

AquaNor, Toppidrettsveka og Pstereofestivalen vil ut ifra beregningene i Festivalnettverkets rapport gi godt over 200 millioner kroner i ringvirkninger for Trondheim.