Fengslene i Trøndelag er fulle

Nyheter: Det er mangel på fengselsplasser i Trøndelag, noe som gjør at Trøndelag politidistrikt har måttet sende innsatte til andre fengsler.

I august har innsatte blitt sendt til andre fengsler for å kunne få plass til varetektsinnsatte, skriver Adresseavisen.

– Det går med en del ekstra ressurser på transport til andre steder i landet. Men det løser seg jo med plass til slutt, sier politiadvokat og fagleder Sunniva Tronvoll for påtale ved Felles Straffesaksinntak (FSI) ved Trøndelag politidistrikt.

Fikk meldeplikt

Plassmangelen har ført til at politiet ved ett tilfelle den siste tiden har valgt å ilegge en siktet person meldeplikt fremfor varetektsfengsling, opplyser Tronvoll.

Hun understreker imidlertid at det ikke var snakk om en person som var siktet for alvorlige volds- eller sedelighetssaker.

Per tirsdag denne uka var det 187 domfelte i Norge som sto i soningskø på landsbasis, ifølge Kriminalomsorgen.