– NAV har blitt en sovepute for mange innvandrere

Nyheter: Fariba Rahimi (40) har drevet Trøndervask AS på Fossegrenda i 10 år. Stadig oftere opplever hun at personer med innvandrerbakgrunn sier nei til 50 prosent stilling fordi de får jevngode økonomiske ytelser gjennom NAV.

Staben hennes består i dag av drøyt 20 ansatte som hovedsaklig jobber deltid. Nesten samtlige har bakgrunn fra land i Midt-Østen og Asia. Å rekruttere nye medarbeidere blir imidlertid stadig vanskeligere, ifølge renholdsgründeren:

– For mange lønner det seg rett og slett ikke å jobbe, mener Rahimi som understreker at alle i bedriften starter på tarifflønn.

Allmenngjort minstelønn for renholdere i 2019 er på 187,66 kroner i timen.

– La oss ta et eksempel der vi tilbyr en person med innvandrerbakgrunn en 50 prosent stilling. Han eller hun vil da tjene rett i underkant av brutto 15 000 kroner i måneden hos oss. Problemet er at de tallrike støtteordningene fra NAV er så generøse at de tjener omtrent like mye på å forbli i disse framfor et forsøk på å få en fot innenfor arbeidslivet, hevder hun.

En hard reise

Rahimi kom til Norge som flyktning fra Iran for 22 år siden. Med seg hadde hun ikke stort annet enn grunnleggende helsefaglig utdannelse fra hjemlandet. Reisen fra å være en ensom 18-åring i et nytt og fremmed land helt uten språk og nettverk, til å gründe og lede en bedrift med 20 ansatte og sunn bunnlinje i 2018, er en suksesshistorie som gjerne passer inn i festtaler om vellykket integrering. Men veien fram til i dag har vært hard.

Systemet fungerer ikke

Rahimi mener NAV og det finmaskede norske velferdssystemet gjør ferske innvandrere en bjørnetjeneste.

– Mange går i årevis på ulike kurs, innføringsprogrammer og tiltak. Disse kan fungere godt en tid, men etter min mening er det helt avgjørende å få en fot innenfor det norske arbeidslivet så fort som ovehodet mulig. Skaffe seg erfaring og en CV de kan bygge videre på. Ja, det kan være tøft i starten, men følelsen av å bidra – tjene sine egne penger framfor passive ytelser fra staten – er en herlig følelse å kjenne på. Jeg har vært der selv, forklarer hun.

Rahimi mener langt på vei at NAV ikke stiller nok krav.

– Og da blir resultatet passivitet. Motivasjonen til å skape sin egen framtid går rett og slett i dvale. Politikerne, uansett hvilket parti de tilhører, pleier jo å si at det skal alltid lønne seg å jobbe. Det er langt fra sant i Norge i dag slik jeg opplever det fra mitt ståsted som arbeidsgiver med innvandrerbakgrunn i 10 år, mener Rahimi.

Vil ikke stemple

Hun understreker at hun ikke ønsker å stemple mennesker som late unnasluntrere.

– Jeg har jobbet med hundrevis av knallsterke ansatte i Trøndervask gjennom årene. Innvandrere som står på 100 prosent. Vi må samtidig erkjenne at ikke alle som kommer til Norge har like gode forutsetninger for å skaffe seg inntektsbringende arbeid. Sånn er det bare, variasjonen er stor, sier Rahimi og fortsetter:

– Men vi kommer uansett ikke unna at NAV-systemet fungerer som en bedøvende sovepute for altfor mange, og akkurat det stiller jeg et stort spørsmålstegn ved, legger hun til.

Buker mye tid på voksenopplæring

Hvor mange timer i uka Rahimi er på jobb, aner hun ikke selv:

– Å lede Trøndervask er mer enn bare en jobb for meg. På en måte ønsker jeg å gi noe tilbake også. Gi andre mennesker de samme sjansene som jeg fikk da jeg kom til Norge som 18-åring. Og det er klart det er risiko involvert. Jeg bruker mye tid på å forklare mine ansatte hvordan det norske samfunnet fungerer. Hva som er annerledes her i forhold til kulturen de kommer fra. Hvordan man navigerer et ofte ukjent byråkrati, system og arbeidsmiljø. Vi snakker voksenopplæring, rett og slett, avslutter hun.