Fare for jernbanestreik neste uke

Nyheter: 50 jernbaneansatte i Trondheim tas ut i streik dersom partene ikke blir enige.

Mandag neste uke møter Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund Bane Nor hos Riksmekleren. Fagforbundene varsler streik om de ikke blir enige.

– Avstanden er stor. Nå må vi jobbe for å finne løsninger i mekling, sier forhandlingsleder og nestleder Lise Olsen i LO Stat i en pressemelding.

Stridens kjerne er at de ansatte krever at vilkårene de hadde i Jernbaneverket, blir overført til Bane Nor. Det dreier seg om arbeidstid-, beredskaps- og turnusordninger, samt diett, seniordager, oppsigelsestid, reisetid, personalbillett og betalt spisepause.

– Ansatte er blitt lovet at vi ikke skal tape på etableringen av Bane Nor. I praksis er det akkurat det som kan skje, sier forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) i meldingen.

Flere møter

De ansatte hadde i alt 35 møter med ledelsen i Bane Nor før jul, men partene kom ikke til enighet. LO Stat og Spekter videreførte forhandlingene etter jul, men 11. januar ble de brutt.

– Vi ønsker ikke å kommentere krav eller tilbud nå. Vi forbereder oss til mandagens mekling, og vi håper at vi med meklers hjelp kan finne fram til en løsning som er god både for Bane Nor og de ansatte, sier kommunikasjonssjef Ingvild Dahl Dørnes i arbeidsgiverforeningen Spekter til NTB onsdag.

I første streikeuttak er følgende tatt ut: 50 medlemmer i Trondheim, 16 medlemmer i Oslo og to medlemmer på Hamar.

Delta, som organiserer flertallet av toglederne og signal- og teleteknikerne i Bane Nor, varsler streik neste uke dersom det ikke blir enighet i meklingen mellom Delta/YS Spekter, og Bane Nor/YS Spekter.

Bane Nor og Deltas hovedtillitsvalgte har i hele 2017 prøvd å komme til enighet om tariffavtale, før YS/Delta og Spekter overtok forhandlingene. 12. januar i år ble forhandlingene brutt.

‑ Vi går alltid konstruktivt inn i en mekling med sikte på å få til en løsning. Samtidig er vi klare på hva vi må få innfridd for å skape grunnlag for en meklingsløsning, sier Deltas første nestleder og YS Spekter-leder Lizzie Ruud Thorkildsen.

Meklingen mandag 26. februar har frist ved midnatt.

I første streikeuttak er Delta-medlemmer fordelt på Oslo (21), Hamar (10) og Elverum (2 medlemmer). Uttaket vil ikke ramme de reisende.