Fant spor av maursyre i ny undersøkelse av avdød gutt

Nyheter: Høyesterett skal behandle anke om nye bevis i Vanvikan-saken.

Høyesterett skal avgjøre om vevsprøver som ligger i en forskningsbiobank ved NTNU, kan kreves utlevert i forbindelse med etterforskningen i Vanvikan-saken.

Det var i november 2013 at en 15 måneder gammel gutt ble funnet død i sitt hjem i Leksvik kommune i Nord-Trøndelag.

Straffesaken mot guttens foreldre ble i november året etter henlagt etter bevisets stilling.

Prøver av øyevæske

I en ny rettsmedisinsk undersøkelse i fjor sommer ble øyevæskeprøver fra obduksjonen undersøkt, skriver Adresseavisen. Da ble det gjort nye funn.

– Det ble funnet maursyre i øyevæsken under disse undersøkelsene, sier førstestatsadvokat Bjørn Soknes

Maursyre er et etsende stoff som kan føre til forgiftning, brannskader på hud og øyeskader. Faren til gutten ble siktet på nytt i saken i september i fjor, men nekter fremdeles straffskyld.

Saken ble gjenopptatt etter at faren i lydopptak snakket om sønnens død. Moren, som også var siktet i saken i 2013, døde i 2018.

Politiet gikk i januar i år til Sør-Trøndelag tingrett og ba om å få utlevert vevsprøvene til den avdøde gutten, men retten mente at helseforskningsloven stengte for utlevering og avslo politiets begjæring.

Frostating lagmannsrett avslo under dissens politiets anke. Påtalemyndigheten fremmet deretter en anke til Høyesterett, som nå vedtatt å behandle anken.

(©NTB)