Her falt boligprisen kraftigst i Trondheim

Nyheter: I deler av byen har boligprisen falt med hele 6,1 prosent.

De fleste boligene som selges i Trondheim er leiligheter og her har boligprisene falt 4,5 prosent i fjor. Prisnedgangen gjorde seg gjeldende i alle bydeler. Aller mest falt leilighetsprisene sør i byen – det vil si Flatåsen-Saupstad, Sjetne, Heimdal og Tiller. Her falt leilighetsprisene 6,1 prosent. De falt nest mest i øst, med 4,6 prosent, skriver Adresseavisen (BAK BETALINGSMUR).

Sett under ett, falt prisen på brukte boliger med 2,9 prosent i Trondheim i 2017. Det er boligene vest i byen som opplever det svakeste prisfallet med 0,8 prosent. I sør fallt boligprisen med med 3,7 prosent. For resten av byen noteres et prisfall på over tre prosent.

Prisene på eneboliger steg imidlertid i alle bydeler.

Venter fortsatt fall

Desember var en historisk svak måned i hele det norske boligmarkedet, viser tall fra Eiendom Norge. For første gang på flere år sank prisene også for året som helhet.

Boligprisene falt med 0,5 prosent i desember korrigert for sesongvariasjon. Samlet sett sank prisene med 2,1 prosent for 2017.

– Desember måned var svak over hele landet, i hvert fall i de store byene. Husk at desember er en måned med få transaksjoner, så utslagene svinger. Likevel er det svakeste desembermåned vi har sett siden vi startet målingene i 2003, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Svakeste år siden finanskrisen

Det er første gang siden 2013 at det har vært en nedgang i boligprisene for året sett under et. Oslo hadde svakest utvikling, med nedgang på 6,2 prosent.

Prisfallet startet i april, anført av utviklingen i Oslo. Tallene viser at vi må tilbake til finanskrisen i 2008 for å finne en sterkere nedgang i boligprisene enn vi så i fjor.

Etter forrige svake år, i 2013, så man en korreksjon i markedet året etterpå, men Eiendom Norge venter ikke at det vil skje nå.

– Vi venter ytterligere fall i tolvmånedersveksten i noen måneder til før det starter en utflating og at prisene etter hvert vil stige moderat i løpet av våren, sier Dreyer.

Nedtur i Bergen

Siden april har prisene sunket i gjennomsnitt 11,5 prosent i Oslo. Selv om Eiendom Norge ser tegn til bedring, mener Dreyer det er for tidlig å friskmelde markedet.

– Det ble solgt flere boliger i desember 2017 enn året før. Det er en viktig årsak til at det nå er en del som er mer positive i sine forventninger. Det er høy aktivitet, noe som vitner om et velfungerende marked, sier han, men er spent på hva som skjer når mange nye salgsobjekter ventelig legges ut på markedet i januar.

Bommet grovt

De store byene skiller seg fra mindre byer og tettsteder, hvor boligmarkedet mange steder har vært i vekst. Sterkest var Fredrikstad med en prisoppgang på 6,7 prosent, men også i byer som Moss, Hamar, Drammen, Tønsberg og Skien hadde framgang.

I fjor på samme tid kunne Dreyer legge fram tall som viste at boligprisene hadde steget med 8,3 prosent året forut. Eiendom Norge spådde da en nasjonal prisoppgang på boliger på mellom 9 og 11 prosent i 2017, en prognose som altså til slutt viste seg å bomme grovt.

– Det var vel få – om noen – som trodde at vi skulle få en slik utvikling i 2017 da vi sto her i fjor, sa Dreyer da han la fram tallene torsdag.

– For mange boliger

Dreyer mener det noen steder i landet kan ha blitt bygget for mange nye boliger i forhold til behovet, samtidig som boliglånsforskriften regjeringen innførte med virkning fra nyåret i fjor, fikk effekt.

Han mener tiden er inne for lettelser når det til sommeren skal vurderes om innstrammingen skal videreføres, særlig med tanke på utviklingen i Oslo.

I 2017 ble det lagt ut 99.167 boliger for salg i Norge, noe som er 8,5 prosent flere sammenlignet med 2016.

– Vi har hatt en betydelig økning i tilbudssiden fra våren 2017, særlig i Oslo, Bergen og Trondheim. Samlet for året er de lagt ut markant flere boliger til salgs sammenlignet med 2016. Det store utbudet er en viktig faktor for å forklare boligprisfallet gjennom året, mener han.

Norges Eiendomsmeglerforbund mener boligmarkedet er i ferd med å finne komfortsonen.

– Prisnivået er de fleste steder behageligere, og kjøperne har kommet ned fra gjerdet. Selgerne lever godt med at prisnivået er korrigert noe ned fra kunstig høye nivåer, og kjøperne forventer trolig ikke at boligmarkedet skal bli vesentlig rimeligere i tiden framover, sier administrerende direktør Carl O. Geving.