Faktasjekk: Nei, David Attenborough har ikke kalt norsk vindkraft «galskap» eller «en skandale»

Nyheter: Konklusjon etter grundig faktasjekk: Faktisk helt feil