Færre søkere til høyere utdanning

Nyheter: 134.954 personer har søkt høyere utdanning i år, en nedgang på 19.000 fra i fjor. Samtidig er det rekordmange studieplasser i år.Søkertallet er 19.134 færre enn i fjor, en nedgang på drøye 12 prosent. I fjor ble det satt rekord med 154.088 søkere.

– Jeg er godt fornøyd med årets søkertall. Totalt sett er tallene tilbake på et mer normalt nivå, og det er en forventet nedgang. Under pandemien var det ikke så lett å ta seg et «pauseår» eller å reise. Når vi samtidig tar med at ungdomskullene nå er mindre, er det totale søkertallet omtrent som før korona, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) i en pressemelding.

Årets studiejakt byr på rekordmange studieplasser, nær 75.000 ved landets høgskoler, universiteter og fagskoler. Disse er fordelt på over 1.700 ulike studier.

Rekordmange søkere på nettstudier

Antall søkere som har rent nettbaserte studier som sitt førstevalg, har økt med over 34 prosent fra i fjor. I år er det opprettet ni nye nettstudier med til sammen 535 plasser.
– Vi trenger selvfølgelig fortsatt fulltidsstudier, men behovet for desentraliserte og fleksible utdanninger øker i takt med at flere ønsker å studere der de bor og kombinere utdanning med jobb og familie, sier Borten Moe.

Over 12.000 søkere har søkt opptak til høyere yrkesfaglig utdanning, og over halvparten av søkerne har teknologiske fag som førstevalg.

– Fagskolene er gode på å tilby utdanninger som lar seg kombinere med jobb, og som er etterspurt i arbeidslivet, sier Borten Moe.

Lærernedgang

I år er det 10.630 søkere som har en skole- og barnehagerettet lærerutdanning som sitt førstevalg, en samlet nedgang på 10,4 prosent fra i fjor.
Mange søkere har satt lærerutdanning som sitt andre- eller tredjevalg.

Samtidig går søkertallet for grunnskolelærerutdanningen for 1.–7. trinn i år opp med 6,5 prosent.

– Jeg er imponert over innsatsen til lærerne under koronapandemien. Krisene vi har stått i de par siste årene har virkelig vist hvor viktig læreryrket er. Derfor er jeg veldig glad for at flere enn i fjor vil bli lærer for barn på 1.–7. trinn, men jeg skulle gjerne sett enda bedre søkertall, sier Borten Moe.

Tollere og lokførere

Som i fjor er det størst konkurranse om tollutdanningen ved Universitetet i Stavanger, mens også arkitektutdanningen ved Arkitekthøgskolen i Oslo har mange søkere.
I fagskolene er det størst konkurranse om lokomotivførerutdanningen. Der skal 1.242 søkere kjempe om de 168 studieplassene.

– Det er ikke overraskende at lokførerutdanningen er populær. På ett år får du en spennende utdanning med mye praksis, og en godt betalt jobb i den andre enden. Generelt er fagskoleutdanning et veldig godt valg. Vi vet at vi vil trenge mange dyktige fagfolk i hele landet fremover, og mange bedrifter sier de mangler folk med høyere yrkesfaglig utdanning, sier Borten Moe.

Fakta om de mest populære studiene

134.954 personer har søkt høyere utdanning i år ved høgskoler, universiteter og fagskoler. Dette er studiene som flest søkere har som sitt førstevalg.

Universiteter og høyskoler

* Siviløkonomutdanningen ved NHH, Bergen (2.073)

* Rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, høst (1.748)

* Rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen (1.727)

* Organisasjon og ledelse, Rena/nettbasert (1.382)

* Toll, vareførsel og grensekontroll, Universitetet i Stavanger (1.215)

* Arkitekt, AHO i Oslo (1.120)

* Industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU Trondheim(1.075)

* Medisin, Universitetet i Oslo, høst (1.041)

* Ledelse, UiT, Norges arktiske universitet (970)

* Politiutdanning, Politihøgskolen Oslo (910)

Fagskoler

* Lokomotivførerutdanningen, Norsk fagskole for lokomotivførere (1.242)

* Elkraft, Fagskolen Oslo (163)

* Visuelle kunstfag (150)

* Elkraft, Fagskolen Vestfold og Telemark (137)

* Ambulanseoperativ ledelse og prehospital. pasientbehandling, Fagskolen i Viken (134)

* Elkraft, Fagskulen Vestland (132)

* Yrkesdykking, Høgskulen på Vestlandet (120)

* Økonomi og ledelse, Fagskolen Innlandet (107)

(©NTB)