Europeiske ledighetstall: Trøndelag og Nord-Norge best i Norden

Nyheter: Trøndelag og Nord-Norge er blant regionene i Europa med lavest arbeidsledighet i pandemiåret 2020.Det kommer fram i en stor arbeidsmarkedsundersøkelse som EUs statistikkbyrå Eurostat står bak.

I undersøkelsen kommer Trøndelag best ut i Norge med en arbeidsledighet på 3,2 prosent i 2020.

Nord-Norge – som omfatter Nordland og Troms og Finnmark – kommer på 2. plass med en arbeidsledighet på 3,5 prosent.

De to regionene er dermed begge med i gruppen av regioner med lavest arbeidsledighet i Europa.

Under halvparten av snittet

Gruppen omfatter de regionene som hadde en ledighet på mindre enn 3,6 prosent, det vil si under halvparten av EUs gjennomsnitt på 7,1 prosent.
Alt i alt tilfredsstilte om lag én av fem regioner dette kriteriet i 2020, de fleste i Polen, Tyskland og Tsjekkia.

Aller best ut kom Wielkopolskie i Polen med en arbeidsledighet på 1,8 prosent i 2020.

Andalucia i Spania lå i motsatt ende blant regionene på fastlandet i Europa med en ledighet på 22,3 prosent.

I statistikken kommer dette også fram at de tre nordligste fylkene i Norge hadde markert lavere arbeidsledighet i 2020 enn naboregionene i Sverige og Finland.

Avviser skremmebilde

NTB har bedt distriktsminister Linda Hofstad Helleland (H) om en kommentar til tallene. Hun betegner utviklingen som svært gledelig og mener den bekrefter en utvikling som har vært kjent lenge.
– Det stemmer dårlig med opposisjonens skremmebilde av situasjonen i distriktene, sier Helleland.

Distriktsministeren trekker spesielt fram det private næringslivet som forklaring.

– Utfordringen er ikke mangel på arbeidsplasser, men å finne folk som kan fylle jobbene.

Bekymret for fraflytting

Fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) i Trøndelag trekker fram mangfoldige næringsstrukturer som forklaring på at regionen tilsynelatende rammes mildere av pandemien enn mange andre.
Men også Trøndelag er påvirket av nedstengninger, påpeker han.

– Politisk er ambisjonen å komme raskt tilbake ut av pandemien. Vi har lansert «en ny start for Trøndelag», med kraftig satsing på et grønt skifte som skal skape nye arbeidsplasser, opprettholde bosetting og gi høy lønnsomhet, sier Sandvik.

Fylkesordfører Ivar B. Prestmobak (Sp) i Troms og Finnmark viser til at det før koronapandemien var lav ledighet og mangel på arbeidskraft i nord.

– Ganske betydelig befolkningsnedgang de siste årene har òg betydning, sier han.

Fylkesordfører Kari Anne Bøkestad Andreassen (Sp) i Nordland deler bekymringen for fraflytting.

– I verste fall er det slik at mange ledige flytter fra Nord-Norge, i beste fall er aktiviteten snart tilbake til normalt i landsdelen. Jeg håper på det siste, men frykter det første, sier hun.

Statistisk usikkerhet

Samlet sett økte ledigheten i de fleste regioner i Europa som følge av koronapandemien i 2020.
Tallene fra Eurostat bygger på den store spørreundersøkelsen EU Labour Force Survey, som omfatter EUs 27 medlemsland samt fire kandidatland og de tre Efta-landene Norge, Island og Sveits.

Eurostat tar forbehold om statistisk usikkerhet når det gjelder Trøndelag og Nord-Norge. Det skyldes at utvalget av spurte i disse regionene er begrenset.

I tallene fra Nav er det Nordland og Trøndelag som i snitt kommer best ut i Norge i 2020.

I tillegg var ledigheten lav i Innlandet, Troms og Finnmark og Møre og Romsdal.