Enslige mindreårige asylsøkere involvert i voldstragedie

Nyheter: MInst en, trolig flere av de fire involverte i voldstragedien i Trondheim sentrum var enslige mindreårige bosatt av Trondheim kommune.

Kommunen iverksatte mandag kveld  et omfattende krise- og bistandsarbeid for å ivareta andre ungdommer og øvrige involverte. Kommunen var ved 23-tida i går kveld ikke informert om hendelsesforløpet, og om hvorvidt flere eller alle av de involverte i tragedien er enslige mindreårige plassert av kommunen.

– Tragedie

– Dette er en forferdelig tragedie som har rammet unge mennesker i starten av sitt liv. Vi retter nå all vår oppmerksomhet mot å hjelpe og bistå de som trenger vår hjelp, sier Annika Björnström, leder for Omsorgsenheten i Barne- og familietjenesten i Trondheim kommune, i en pressemelding.

Oppvekstdirektør i Trondheim kommune, Camilla Trud Nereid sier at dette er en hendelse som har rammet noen av de mest sårbare innbyggerne i Trondheim.

– Dette er mennesker med lite kontaktnett i byen, som har søkt trygghet hos oss fra krig og konflikt, og som ikke har familie her. Vi betrakter nå de øvrige enslige mindreårige i byen som pårørende til de som er rammet. Det samme gjelder husverter og andre som kjenner dem. De vil få tilbud om hjelp og støtte så lenge de behøver det, sier Nereid.

Hun legger til at kommunen så snart som mulig må forsøke å kontakte de involvertes biologiske familier, der de fleste eller alle trolig befinner seg i utlandet.

Pårørendesenter

Kommunen opprettet mandag kveld et eget pårørendesenter hvor berørte får samtale med psykologer, familieterapeuter, barnevernpedagoger og andre fagfolk.

– Ansatte i Barne- og familietjenesten og andre kommunale enheter er sterkt berørt av det som har skjedd, og folk har i løpet av kvelden meldt seg frivillig for å jobbe med denne tragiske saken, sier Nereid.