Årets Ladejarl er en årlig hederspris som gis til en enkeltperson som har utmerket seg i verdibasert ledelse og arbeid. Prisen er en æresbevisning for å ha fulgt sine drømmer, ifølge Odd Reitan:

– Årets topp ti liste består av enkeltmennesker som tør å følge sine verdier og virkelig brenner for det de holder på med. Det kommer tydelig frem at årets kandidater er dyktige ledere og frontfigurer som viser lidenskap og dedikasjon til sitt arbeid om å gjøre samfunnet til et varmere sted, sier Odd Reitan.

I fjor gikk Årets Ladejarl til Deeyah Khan for å ha utmerker seg som uredd og kompromissløs i kampen for likeverd.

– Det spesielle med prisen er at den tildeles den som tar i et ekstra tak i lokalsamfunnet, i næringslivet, i organisasjoner og motvirker likegyldighet. Hvert år har vi en åpen nomineringsrunde hvor alle kan nominere sine kandidater, og antallet nominasjoner som kommer inn viser at det finnes mange sterke ildsjeler i landet, sier Ada Sofie Austegard som selv fikk prisen i 2017.

Her er årets topp ti liste til verdiprisen Årets Ladejarl, i tilfeldig rekkefølge:

Adrian Tollefsen er grunnlegger og generalsekretær i Mental Helse Ungdom. Han har et brennende engasjement for at alle skal ha like muligheter til en god psykisk helse. Gjennom pandemien har pågangen vært stor, og hjelpetiltakene til Mental Helse Ungdom har vært viktig.

Eirik Holdal har stort engasjement for Meløy Kommune. Han arrangerer aktiviteter for barn og unge, brenner for involvering og inkludering. Holdal viser at man kan bringe verden tettere til seg ved bruk av innovative kanaler og medier. I skrivende stund arrangerer han Arctic Gaming Experience2022 med deltakere fra hele verden.

Trude Jacobsen er generalsekretær og grunnlegger av Dråpen i Havet. Hun viser et utrettelig engasjement for å hjelpe og beskytte flykninger på sin ferd. I forbindelse med krigen i Ukraina har Dråpen i Havet vist støtte og rask evne til å mobilisere for å hjelpe.

Jan Gunnar Skogås brenner for utvikling og fremskritt innen pasientbehandling med medisinsk teknologi og invasjoner som bedrer diagnostikk og behandling. Hans engasjement har redusert rehabiliteringstiden ved Røros Sykehus og styrket lokalsamfunnet.

Nasreen Begum er initiativtaker og leder av Bydelsmødre Norge. Gjennom samtaler, prosesser og aktiviteter bygges broer mellom nyankomne og myndigheter som øker tilliten og forenkler integreringen. Under korona-pandemien sørget de for å informasjon til minoritetsbefolkningen.

Karen Dolva er gründer av No Isolation, som bringer folk sammen gjennom teknologi og kunnskap. Hun har gjennom teknologi og smarte løsninger klart å minimere følelsen av ensomhet for både barn og voksne.

Katrin Brubakk er barnepsykolog og har i flere år jobbet i flyktningeleiren i Moria. Med sin erfaring og kunnskap hjelper hun til gjennom dialog og forståelse. Hun jobber hardt for at informasjon om forholdene i leirene skal komme ut og øke kunnskap og forståelse.

Aisha Bigset har startet sin egen organisasjon Association Mpore Mama (AMM) for at kvinner skal inkluderes i samfunnslivet. Gjennom AMM sørger Bigset for at kvinner i Burundi får tilgang til elementære sanitærartikler. De syr tøy bind som fraktes til Bigset sitt tidligere hjemland. Hun har også opprettet en egen systue i Burundi.

Lise Klaveness er fotballpresident og kjent for sitt mot på talerstolen i FIFA-kongressen. Hun viser stort engasjement innen menneskerettigheter og like muligheter for alle uansett bakgrunn.

Mats Zuccarello brenner for å gi alle barn like muligheter til en barndom hvor man får utfolde seg gjennom idrettsglede, lek, mestring og moro. Gjennom Zucarellostiftelsen jobber han for å redusere utenforskap blant barn og unge ved at flest mulig får delta i organisert og egenorganisert idrett og fysisk aktivitet.

Årets Ladejarl finansieres og gis av REITAN AS, og prisen er på to millioner kroner. I tillegg får vinneren skulpturen «Colonialmajoren» av Per Sverre Dahl. Årets Ladejarl deles ut hvert år på Lade Gaard i Trondheim under en egen seremoni. I år deles prisen ut lørdag 10. september.

Juryen består av advokat Lars G. Norheim, tidligere vinner av Årets Ladejarl og generalsekretær i Stine Sofie Stiftelse, Ada Sofie Austegard, stortingsrepresentant Linda Hofstad Helleland, regissør Amalie Reitan og Colonialmajor Odd Reitan.