Saken om Elgeseter gate og jugendgården utsatt med tre uker

Byutvikling: Bystyret valgte i kveld å utsette saken som kunne berget Jugendbygget i Elgeseter gate.

Fremtiden for Jugendgårdene i Elgeseter gate går allikevel en usikker framtid i møte.

Som Trondheim24 skrev om for to dager siden, ble følgende forslag fra Venstres Trond Åm fremmet i bystyret i kveld:

I forbindelse med reguleringsarbeidet i Elgeseter gate bes rådmannen vurdere muligheten for å bevare de verneverdige jugendgårdene i gata som en del av en helhetlig utforming av gateløpet. (Trond Åm, V)

Forsinkelser

Bystyremøtet vedtok i kveld å utsette hele saken, etter forslag fra varaordfører Ola Lund Renolen i Miljøpartiet de Grønne (MdG).

SV støttet utsettelsesforslaget under tvil.

MdG fryktet at et vedtak i dag – som er i strid med fylkesutvalgets innstilling – vil føre til forsinkelse i saken.

Saken blir altså ikke avklart før den kommer opp på nytt om ytterligere tre uker, når gruppelederne i Bystyret og fylkespolitikerne sette seg ned rundt forhandlingsbordet.

Trond Åm sitter i Byutviklingskomiteen for Venstre. Han ønsker en rask avklaring på den videre skjebnen til jugendhusene i Elgeseter gate.

Trond Åm (V) er skeptisk til kveldens utsettelse.

 – Å utsette hele saken gir ingen garanti for en endelig løsning i denne saken, sier Trond Åm.

Han mener det trengs et tydelig vedtak i bystyret for å gå inn i forhandlinger.

Et viktig diskusjonsgrunnlag i denne saken er om man skal gå inn for et midtstilt kollektivfelt for den nye Metrobussen eller ikke.

Problematisk

Ifølge Åm er det ikke mangel på dialog, men selve beslutningsstrukturen som er det grunnleggende problemet i denne saken.

På samme måte som det var det da man skulle komme til enighet om prøveprosjektet for miljøgate i Innherredsveien.

Miljøpakken krever nemlig likelydende vedtak i fylkesutvalget og bystyret når det gjelder utbyggingsprosjekter.

– Det er dypt problematisk at fylkeskommunen skal kunne nedlegge vedto i saker som er så viktige for byutviklinga i Trondheim, sier Trond Åm (V).

Både Innherredsveien og Elgeseter gate er fylkesveier. Det vil si at fylkeskommunen eier veien, mens kommunen regulerer den.

 – Å utsette hele saken gir ingen garanti for en endelig løsning i denne saken.

Åm mener at det ikke lenger er noen grunn til at Innherredsveien eller Elgeseter gate skal være fylkesveier i dag.

 – Snarere tvert i mot er det svært gode grunner til å se på forslaget med å nedklassere veiene på nytt, sier han.

Og legger til:

 – Det som er ekstra ironisk i denne saken, er at fylkesutvalget påberoper seg hensynet til kollektivtrafikken. Men AtB ønsker samme løsning som det antatte bystyreflertallet i Trondheim. Det fins ingen gode argumenter igjen for det midstilte alternativet som det nå skal forhandles om, sier Åm.

Lagre

Lagre

Lagre