Elendig luftkvalitet i Trondheim

Nyheter: Vi er inne en periode med dårlig luftkvalitet langs hovedvegnettet i Trondheim. 

Målestasjonene langs E6, Omkjøringsvegen og Elgesetergate viser høye verdier av svevestøv i morgentimene. Dette skyldes først og fremst veistøv. Renhold og støvdemping pågår for å få kontroll på situasjonen, heter det i en pressemelding fra Trondheim kommune.

La bilen stå

Trondheim kommune, Statens vegvesen og Trøndelag fylkeskommune følger situasjonen nøye og vil fortløpende vurdere behovet for ytterligere tiltak.

– Vi forventer at luftkvaliteten blir bedre i helga når trafikken reduseres. I mellomtiden oppfordrer vi til å la bilen stå hvis du kan og å ta av piggdekkene så fort som mulig.

Luftforurensningen kan gi helseeffekter hos astmatikere og personer med andre luftveissykdommer eller hjertekarsykdommer, barn, gravide og eldre. Personer i disse gruppene bør begrense høy fysisk aktivitet og begrense oppholdstiden i de mest forurensede områdene. Luftveisirritasjoner og ubehag forekommer også hos friske personer – begrens gjerne oppholdstiden i de mest forurensede områdene, heter det i meldingen