Smittes av barnebarn: Eldre særlig utsatt for RS-virus

Nyheter: En betydelig andel eldre er i risiko for å utvikle alvorlig sykdom ved en RS-infeksjon, viser en ny rapport fra Oslo Economics.

– Hvert år smittes flere eldre enn barn av RS-virus. For eldre kan RS-virusinfeksjon medføre alvorlig sykdom, og alle dødsfall av RS-virus i dag er i gruppen over 60 år, heter det i en ny rapport fra Oslo Economics.

RS-virus står for respiratorisk syncytialt-virus og er et luftveisvirus som rammer minst 160.000 til 300.000 personer i Norge årlig.

Viruset er mest kjent som årsak til luftveisinfeksjoner hos små barn, men rapporten viser likevel at antall smittetilfeller hvert år er høyere hos personer over 60 år.

– Mange eldre smittes av barnebarn, heter det i rapporten.

ANNONSE

Underrapportering

Rapporten avdekker også at alvorlighetsgraden av infeksjon blant eldre med RS-virus er underrapportert og underdiagnostisert:

– Feilklassifisering av RS-virus i sykehusjournaler og mangelfull rapportering fra leger gjør at byrden av RS-virusinfeksjoner blant eldre blir undervurdert, heter det.

Det anslås i rapporten at RS-virus fører til 3400–4800 innleggelser hvert år, og at viruset fører til økt behov for helse og omsorgstjenester etter infeksjon. I tillegg til at mange vil utvikle følgesykdommer og forverring av underliggende tilstander.

– Minst 50 prosent av personer over 60 år har underliggende sykdom, som øker risiko for alvorlig sykdom ved RS-virusinfeksjon. RS-virus hos eldre kan medføre lange sykehusopphold, omfattende antibiotikabruk, svekket livskvalitet, intensivbehandling og dødsfall, heter det i rapporten.

Vaksinasjon

Oslo Economics foreslår et voksenvaksinasjonsprogram som inkluderer RSV-vaksine som et effektivt tiltak.

Vi blir stadig flere eldre i Norge.

– Det blir færre ansatte per pasient i fremtiden, og helsevesenet er allerede overbelastet, heter det i rapporten.

Videre påpekes det at antall tilfeller av RS-virus vil øke som følge av eldrebølgen om man ikke innfører forebyggende tiltak som for eksempel vaksinasjon.

– Flere pasientorganisasjoner etterlyser klare retningslinjer om vaksinering av eldre fra myndighetene, og ønsker at voksenvaksinasjon får en plass på statsbudsjettet, heter det i rapporten.

Samfunnskostnad

Oslo Economics anslår at de årlige samfunnskostnadene som følge av RS-virusinfeksjoner blant de over 60 år i Norge utgjør 0,64 milliarder kroner i helsetjenestekostnader, 0,83 milliarder i tapt verdiskapning og 4,52 milliarder i tapte gode leveår og livskvalitet per år.

Beregningene tar utgangspunkt i gjennomsnittskostnaden over flere år, men rapporten påpeker at kostnaden varierer fra år til år, avhengig av smittetrykket.