Slakter Trondheims-firmaet som sikret båten: Amatørmessig, har de brukt sytråd?

Nyheter: BOA Management som eies av skipsrder Ole Bjørnevik hudflettes av eksperter på sikring av båter.

Fregatten KNM Helge Ingstad ligger nå nesten under vann etter at samtlige stålvaiere røk tirsdag morgen.

Flere bergingseksperter som nettstedet aldrimer.no har kontaktet er svært kritiske til at det er brukt vaiere og ikke kjettinger for å stabilisere skipet.

– Det ser ut som de har bruk sytråd. Vi har kjettinger de kunne fått på en times varsel, sier direktør Jan Vindenes i selskapet Sotra Anchor & Chain. Han peker på at det er kjetting som er standard i internasjonal berging.

Han får støtte av Tjisse van der Meer, sjef for berging hos det nederlandske bergingsselskapet Ardent Global.

– Aldri i verden om vi ville valgt en slik løsning, sier van der Meer.

– Feilmonterte vaiere

Ifølge Vindenes var også vaierne som skulle holde fregatten på plass feilmontert, skriverBergens Tidende.

– Det er enkelt å se. Boltene skal vende samme vei. Det gjør de ikke på bildet. Dette er en amatørfeil, sier han.

Totalt ti vaiere ble montert for å stabilisere fregatten og holde den i sjakk. Direktør Rune Vabo i kranselskapet Munck Cranes, refser også monteringen.

– Korrekt montering av vaierklemmer er barnelærdom. Her er klemmene dessverre montert feil, konstaterer Vabo.

Ifølge han fører slike feilmonteringer til at det blir et større press på vaieren, og at det er dette som førte til at vaierne røyk.

– Montert riktig

Kommunikasjonsrådgiver Elisabeth Sandberg i Forsvarsmateriell presiserer at det var selve fjellet vaierne var festet til som ga etter, og ikke vaierne selv.

– Bildene viser vaier med tilhørende klemmer før disse er ferdig montert/oppspent. Etter oppspenningen lå alle vaierklemmer rett vei med seks klemmer på hver vaier. Dette opplyser firmaet som leder arbeidet på stedet. I tillegg er det benyttet egne kontrollører for å verifisere monteringen, skriver Sandberg i en epost til VG.

NTB har forsøkt å få kontakt med Trondheim-baserte Boa Management, som har hatt ansvaret for bergingen av fregatten, uten å få svar.

Ville spare penger

Ifølge van der Meer var Ardent Global et av selskapene som Forsvaret kontaktet umiddelbart etter kollisjonen mellom de to skipene.

Ardent Global er selskapet som sto for snuingen av det italienske cruiseskipet Costa Concordia i 2012. Forsvaret valgte imidlertid heller Boa Management som bergingsselskap.

Van der Meer understreker at Ardent hadde både båter og personell nært nok til å kunne iverksette en umiddelbar berging av fregatten, men at Forsvaret avviste tilbudet fra Ardent som «for dyrt». Tirsdag morgen, etter at fregatten startet å synke, tok imidlertid Forsvaret atter en gang kontakt med Ardent.

– Da ringte de oss igjen. Vi har en ny situasjon og dermed er vi akkurat nå i forhandlinger om hva dette skal koste og hvordan det skal løses, sier van der Meer til Aldrimer.

Etterlyser Kystverket

Styremedlem Jan-Hugo Holten i Norges Miljøvernforbund (NMF) etterlyser en klar redningsplan og mener Sjøforsvaret ikke sitter på den nødvendige kompetansen for å ta hånd om bergingen.

– Det virker som om de ikke har noen plan, og at de tar dette på sparket. Det er en veldig farlig vei å gå. Vi har dårlig erfaring med at rederier håndterer sine egne havarister, sier Holten til NTB, og etterlyser Kystverket.

– Det er Kystverket som sitter på kompetansen her, og det er de som burde ta hele ansvaret i denne saken, mener han.