Eksperter: Barn burde få tilbud om sunn skolemat

Nyheter: Norge henger etter i kampen mot overvekt og fedme, mener Oslo Met-forskere, som anbefaler innføring av skolemat.

– Det er viktig å forebygge når det gjelder overvekt og fedme, sier professor ved fakultetet for helsevitenskap ved Oslo Met, Liv Elin Torheim, til NRK.

– Da må man legge forholdene til rette for et sunt kosthold i barneårene, sier hun.

Få bukt med fedme

Torheim er blant de 34 norske ekspertene som i prosjektet Healthy Food Environment Policy Index (Food-EPI) har gjennomgått Norske myndigheters arbeid med å begrense overvekt og fedme i samfunnet. Prosjektet er del av Policy Evaluation Network (PEN), der fem andre europeiske land deltar.

For å få bukt med overvekt og fedme, anbefaler panelet blant annet gratis skolemat. De foreslår også en differensiert sukkeravgift, lavere avgifter på sunn man, mer regulering av markedsføring av usunn mat rettet mot barn, samt tydeligere merking av kaloriinnhold, fett, salt og sukker.