Disse søkte på stillingen som sikkerhetssjef i Trondheim

Nyheter: 18 menn og 3 kvinner ønsker å bli leder for Enhet for sikkerhet og beredskap i Trondheim kommune. Fem av søkerne er unntatt offentlighet.

I en pressemelding heter det at Trondheim kommune holder på å utvikle en ny enhet som skal ivareta kommunens arbeid med sikkerhet og beredskap. Økt forekomst av naturutløste hendelser, terroranslag og digitale angrep, gjør at innsatsen på dette området må skjerpes.Kommunen skal utvikle trygge og robuste lokalsamfunn og har et grunnleggende ansvar for å beskytte befolkningen og bidra til å opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner som forsyninger av vann og avløpshåndtering, nødvendige helse- og omsorgstjenester og strøm og elektronisk kommunikasjon. Den nye sikkerhets- og beredskapssjefen vil ha i ansvar å koordinere dette arbeidet.

Her er søkerne:

 • Ruben Lyngen (27), supervisor og vaktleder, Tromsø
 • Lasse Heggelund (32), sikkerhetskonsulent/seniorkonsulent, Saksvik
 • Helene Solem (58), avdelingsdirektør Forsvarssjefens internrevisjon, Melhus
 • Tom Myrvold (52), sjef virksomhetsstyring F-35 (kampflyprogrammet), Brekstad
 • Håkon Estenstad (36), kompanisjef Brann, redning og plasstjeneste, Trondheim
 • Alen Bakous (42), vaktleder/sikkerhetsvakt ved St. Olavs Hospital, Heimdal
 • Rune Sørlie (56), Fagleder elektronisk sikring, Ranheim
 • Camilla Storseth Moe (46), konstituert sikkerhets- og beredskapssjef, Klæbu
 • Ole Gunnar Håland (32), fungerende enhetsleder, Liland
 • Curt-Olav Aanby (32), prosjektingeniør HMSK, Helleland
 • Håvar Sommervik Lauvhaug (44), forpleiningsleder offshore, Hommelvik
 • Ronny Skeie (46), offiser, Buvika
 • Jan-Åge Sneve Gundersen (44), avdelingsleder rådgivning og forvaltning, Mobilitets- og samferdselsenheten, Trondheim
 • Anders Haugan Aasheim (39), oberstløytnant, Hell
 • Rune M. Jarwson (48), seksjonsleder, Trondheim
 • Mihaela Ibrion (48), program advisor, Trondheim