Disse fem bedriftene har fått nesten halvparten av koronastøtten

Nyheter: Rundt 2.800 bedrifter har så langt hentet nesten 900 millioner kroner i koronastøtte. Fem av dem har fått nesten halvparten.

Selskapene Oslo Plaza, Scandic, Hurtigruten, Color Line-gruppen og seismikkselskapet PGS har fått 402 millioner kroner – tilsvarende 46 prosent av tildelingene fra den nye kompensasjonsordningen, ifølge NRK.

Totalt har staten delt ut nesten 900 millioner kroner til rundt 2.800 bedrifter. Tildelinger fra den gamle ordningen er ikke tatt med.

– Ordningen må justeres

Nå tar SV til orde for å justere ordningen, slik at pengene i større grad kanaliseres til de bedriftene som trenger dem mest. Partiet vil dessuten sette maksgrensen for månedlige utbetalinger til 10 millioner kroner. For behov over dette er det mer hensiktsmessig med statlige lån, mener partiet.

– I stedet for å bruke penger på selskaper som vil klare seg greit gjennom krisen, så vil vi innrette systemet slik at det redder de små og mellomstore bedriftene, sier SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes.

For få tilskudd til å dekke faste, unngåelige kostnader, må bedriften blant annet ha hatt et omsetningsfall på 30 prosent, som hovedsakelig skyldes koronapandemien. Større omsetningsfall og jo større faste kostnader, gir altså høyere utbetalinger.

Kompensasjonsordningen varer ut februar, men regjeringen har varslet at den vil forlenges.