Derfor sparkes 31 selskaper på hodet ut av KLPs portefølje

Nyheter: Nye selskaper blir ekskludert fra KLPs investeringer.

KLP har hatt sin halvårlige gjennomgang av hvilke selskaper som det kan investeres i etter selskapets retningslinjer for ansvarlige investeringer. Fire nye selskaper blir ekskludert per desember: POSCO, Daewoo International Corporation, Olam International og Agrium.

POSCO, Daewoo International Corporation og Olam International blir utelukket fordi selskapenes kjøp av bomull fra Usbekistan utgjør en uakseptabel risiko for medvirkning til brudd på både menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter. Bruk av barnearbeid til innhøstingen av bomull har lenge vært utbredt i Usbekistan. Etter press fra internasjonalt hold har landet redusert omfanget av barnearbeid, men har gjort dette ved å øke bruk av tvangsarbeid fra voksne. Av hensyn til risikoen for å bidra til slike brudd har mange av verdens største bomullsprodusenter og –forhandlere erklært at de ikke vil kjøpe usbekisk bomull. Både POSCO, gjennom sitt datterselskap Daewoo International, og Olam, har bekreftet i dialog at de er klar over denne risikoen, men likevel har de ikke gitt noen indikasjon på at de vil endre sin innkjøpspraksis.

– Selskapene bør innføre systemer som er utviklet for å forhindre og oppdage barne- og tvangsarbeid innenfor sine leverandørkjeder. Der det er påvist brudd på menneskerettigheter eller arbeidstakerrettigheter, forventer KLP at selskaper reagerer med å iverksette tiltak som er rimelig beregnet til å forhindre at brudd fortsetter, sier Jeanett Bergan, leder for ansvarlige investeringer i KLP.

KLP ekskluderer også Agrium. I likhet med KLPs tidligere praksis innebærer Agriums kjøp av fosfat fra Vest-Sahara gjennom en langtidskontrakt med OCP, Marokkos statseid selskap Office Chérifien des Phosphates (OCP), en uakseptabel risiko for medvirkning til brudd på grunnleggende etiske normer og således et brudd med KLPs retningslinjer for ansvarlige investeringer.

27 kullselskaper ekskludert
KLP offentliggjorde 19. november at selskapet vil øke sine investeringer med en halv milliard kroner i økt kapasitet innen fornybar energi. KLP trekker seg samtidig ut av selskaper som har en vesentlig del av sine inntekter fra kull (se egen liste nedenfor). KLPs første kullgjennomgang innebærer salg av aksjer og obligasjoner i 27 selskaper for til sammen 386 millioner kroner.

– Dette er et første steg og kullgjennomgang av investeringene. Vi har forsøkt å etablere en fornuftig balanse mellom investeringer i ny fornybar energiproduksjon, uttrekk av kullselskaper og eierskapsutøvelse. Neste steg nå er å påvirke selskaper til klimaomstilling og reduksjon i utslipp av CO2. Selskaper med stor kullbasert virksomhet og som ikke viser vilje og evne til omstilling vil stå i fare for å bli utelukket, sier Jeanett Bergan.

Yahoo inn i varmen
Yahoo! Inc. (heretter kalt Yahoo) ble utelukket i desember 2005 på grunn av brudd med punktet om menneskerettigheter i KLPs retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Yahoo overleverte brukerinformasjon til kinesiske myndigheter som førte til ti års fengselsstraff for en kinesisk journalist.

– Yahoo erkjenner at den opprinnelige hendelsen som dannet grunnlag for utelukkelse var kritikkverdig, og har innført en rekke tiltak for å styrke brukernes personvern. KLP anbefaler at dialogen fortsetter om hvordan Yahoo viser respekt for ytringsfrihet, men at det ikke lenger er grunnlag for å utelukke selskapet, sier Bergan.

KLP har besluttet å trekke seg ut av følgende 27 kullselskaper: 
Adaro Energy Tbk PT
Ameren Corp
American Electric Power Co. Inc
Banpu Public Comp. Ltd
China Coal Energy Comp. Ltd
China Resources Power Holdings Comp. Ltd
China Shenhua Energy Comp.
CLP Holdings Ltd
Coal India Ltd
CONSOL Energy Inc
Datang International Power Generation Comp. Ltd
DMCI Holdings Inc
E-CL SA
Exxaro Resources Ltd
Hokuriku Electric Power Comp.
Indo Tambangrava Megah Tbk PT
Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd
NTPC Ltd
Peabody Energy Corp.
Power Assets Holdings Ltd
Reliance Power Ltd
Shougang Fushan Resources Group Ltd
Tambang Batubara Bukit Asam Tbk PT
Tata Power Co. Ltd
TransAlta Corp
Turquoise Hill Resources Ltd
Yanzhou Coal Mining Comp. Ltd

Fakta
KLP har nå ekskludert 99 selskaper fra sine investeringer for etiske brudd. 9 selskaper kan knyttes til menneskerettighetsbrudd, 3 for individers rettigheter i krig og konflikt, 7 for andre grunnleggende etiske normer, 1 for arbeidstakerrettigheter og 15 som følge av grov miljøskade. I tillegg kan 19 selskaper knyttes til produksjon av kontroversielle våpen, 20 selskaper fordi de produserer tobakk og 27 til utvinning av kull eller kullkraftproduksjon. Ingen er per i dag utelukket grunnet korrupsjon.