Ine Johannessen er tidligere verge for den siktede, og sier til Klassekampen at hun kjenner ham godt. Hun sier hun vet hvilke belastninger han har gått igjennom etter å ha fulgt den afghanske gutten i to og et halvt år, fram til han nylig fylte 18 år.

– Jeg har ikke annen forklaring på dette enn at den siktede må ha blitt psykotisk. Det må dreie seg om en alvorlig psykose, sier Johannesen.

Redd noe lignende skjer igjen

Hun er imidlertid ikke overrasket over at en tragedie skjer i miljøet rundt de enslige, mindreårige asylsøkerne og er redd noe lignende kan skje igjen.

– Dette er systemsvikt og et direkte resultat av norsk asylpolitikk. Disse guttene tåler ikke mer, sier Johannessen.

Hun forklarer at hun de siste tre årene har vært verge for mer enn hundre gutter i samme situasjon, en hverdag preget av mye usikkerhet, ubearbeidede traumer og redsel. Da hjelper det ikke med hyppig flytting og opphold på asylmottak med for få ansatte og uten barnefaglig kompetanse.

– Ansvaret må plasseres der det hører hjemme, og det er hos norske myndigheter, sier Johannessen, som vil ha ansvaret for de enslige mindre­årige asylsøkerne flyttet fra Utlendingsdirektoratet (UDI) til barnevernet.