Dette tjener sjefene i Trøndelag

Nyheter: Lederlønningene i Sør-Trøndelag ligger under landssnittet.

En gjennomsnittlig mellomlederlønning i Sør-Trøndelag er på 617.050,- kroner før skatt, ifølge Norsk Ledelsesbarometer 2015. Dette er 98,9 prosent av årslønnen til en gjennomsnittlig norsk mellomleder.
– Sør-Trøndelag ligger omtrent på landssnittet når det gjelder lederlønninger. Næringslivet og kompetansemiljøene i Trondheim trekker selvsagt opp. Vi ser at lønningene er lavere nordover i landet, sier Jan Olav Brekke, forbundsleder i Lederne.
Det er store forskjeller på lønnsslippen til kvinnelige og mannlige ledere i Sør-Trøndelag.
Mens kvinneledere i fylket i snitt tjener 543 300 kroner, ligger mennenes lønn på 650 400 kroner.
Til sammenligning er det nærmest likelønn i Nord-Trøndelag og innlandsfylkene.
Lederlønn etter fylke:

1. Rogaland: 716 100

2. Oslo: 690 400

3. Hordaland: 656 900

4. Sogn og Fjordane: 652 300

5. Møre og Romsdal: 637 700

6. Vest-Agder: 624 100

7. Sør-Trøndelag: 617 500

8. Vestfold: 594 400

9. Akershus: 583 200

10. Buskerud 565 500

11. Nord-Trøndelag: 563 300

12. Telemark: 562 000

13. Finnmark: 560 700

14. Nordland: 546 800

15. Troms: 543 500

16. Østfold: 539 500

17. Hedmark: 520 800

18. Oppland: 507 900

19. Aust-Agder: 507 300

Her tjener ledere mest og minst:

1. Olje, gass og rederi: kr 784 217

2. IKT og media: kr 774 478

3. Organisasjoner: kr 670354

4. Luftfart: kr 637 569

5. Bygg, anlegg og bergverk: kr 617 158

6. Energi og elektro: kr 605 064

7. Fiske og havbruk: kr 611 352

8. Mekanisk og prosessindustri: kr 579 600

9. Offentlig virksomhet: 576 256

10. Bryggeri og næringsmiddel: kr 575 367

11. Handel, service og næring: kr 564 643

12. Barnehage: kr 557 415

13. Vekst og attføring: kr 464 148

(Kilde: Norsk Ledelsesbarometer 2015 – gjennomført blant medlemmer i organisasjonen Lederne. Tallene viser gjennomsnittlig bruttolønn 2014 i NOK. Snitt for hele landet: 624 400)