Vant tidenes byggeoppdrag i Trondheim

Nyheter: Prosjekt: Ny campus for NTNU. Budsjett. Ni milliarder kroner

annonse

Nå haster det om du vil sikre deg billetter til de beste konsertene på Stormfestivalen

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) vil samles på en ny campus i Trondheim, og Rambøll og C.F. Møller Architects vinner oppdraget med å utvikle det nye NTNU campus, heter det i en pressemelding.

Målet er å senke terskelen for å kunne studere, forske, innovere og formidle på tvers av de tradisjonelle fagdisiplinene og legge til rette for bedre kvalitet i utdanning, forskning og formidling.

Utrolig fornøyd

– Dette er et viktig og profilert prosjekt vi er utrolig fornøyd med å dra i land. Campus NTNU er sannsynligvis det største prosjektet i Trøndelag etter utbyggingen av St. Olavs Hospital, og vi noterer oss med stor tilfredshet at Rambølls bredde og kapasitet, samt spisskompetanse på store og komplekse prosjekter har vært utslagsgivende. Vi har satt sammen et prosjekteringsteam, med hovedleveranse fra Rambøll og C.F. Møller, med partnere som har lang historie med godt samarbeid bak seg, både globalt og lokalt, sier Bjørn Tore Landsem, direktør Bygg og arkitektur i Rambøll Norge i pressemeldingen.

– Vår ambisjon er å omsette Statsbyggs og NTNUs skisserte samlingsplan til en arkitektur, som understøtter de livlige studie- og tverrfaglige innovative forskningsmiljøer med en utadvendt agenda. Målet er å bidra til at NTNU blir en levende og fremtidssikret universitetshub i dialog med Trondheim, som vil posisjonere NTNU ytterligere internasjonalt som et av Nordens fremste tekniske og naturvitenskapelige universiteter, sier Mads Mandrup Hansen, partner og arkitekt ved C.F. Møller Arkitekter.

NTNU Campussamling finansieres over statsbudsjettet i Norge som et statlig byggingsprosjekt. Prosjektet er det største i NTNUs samlede prosjektportefølje for campusutvikling.

Statsbygg har ansvaret for å bygge inntil 92 000 kvadratmeter og bygge om inntil 45 000 kvadratmeter universitetsbygg for å gjøre det mulig å samle NTNU i Trondheim løpet av de neste ti årene.

– Rambølls team tilfredsstilte alle våre kvalifikasjonskrav, og vi ser frem til å starte opp denne prosessen i samarbeid med NTNU, sier byggherredirektør og prosjekteier Marius Tunstad i Statsbygg.

Erfaring med campusutvikling

I Rambøll er undervisningsbygg en strategisk satsing og Rambølls arkitekt- og ingeniørmiljø har i løpet av de siste årene mottatt flere prestigetunge priser for utførte prosjekter inne segmentet.

– Dette prosjektet gir rom og motivasjon for å utnytte vår kompetanse samt videre satsing innen et viktig segment for samfunnsutviklingen, sier Even Brobak, Markedssjef for Midt- og Nord-Norge i Rambøll.

C.F. Møller Architects har erfaring med utvikling av campus og forsknings- og undervisningsinstitusjoner i Europa og Norden. Arkitektvirksomheten står blant annet bak Mærsk Tårnet, research og undervisningskompleks for København universitet, Biomedicum, et power-house for forskning i Stockholm for Karolinska Instituttet, samt utvikling av campus for Copenhagen Business School og Heidelberg Universitet i Tyskland.

Prosjekteringsgruppen består av Rambøll Norge (arkitekter og rådgivere) og C.F. Møller Architects med følgende underrådgivere:

• Fabel Arkitekter (NO)

• Oslo Works (NO)

• Mtre (DK)

• Rolvung Brøndsted Arkitekter (DK)

• Aas-Jacobsen (NO)

Budsjett: 9 milliarder NOK

Statsbygg mottok i alt sju tilbud til konkurransen.