Innovasjonsprisen: – Dette prosjektet har absolutt alt

Nyheter: St. Olavs Hospital har vunnet i Innovasjonsprisen for universell utforming i kategoriene arkitektur og landskapsarkitektur. – Dette prosjektet har absolutt alt, lyder rosen fra juryen.

– Målet med prisen er å løfte fram nyskapende løsninger og arealer som alle kan bruke. Vi mottok totalt 48 søknader som tilfredsstilte kriteriene for prisen, og nå har juryen kåret seks kategorivinnere. Disse er alle finalister til selve hovedprisen – Innovasjonsprisen for universell utforming – som vi deler ut 18. februar, sier Onny Eikhaug, programleder i Norsk design- og arkitektursenter.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne, som skal dele ut prisen, understreker at god universell utforming er lønnsomt i mange sammenhenger.

– Universelt utformede løsninger bidrar til økt inkludering, likeverd og like muligheter. Dette er både bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk lønnsomt. St. Olavs Hospital i Trondheim viser god universell utforming med stort brukerfokus i praksis, og jeg vil derfor gratulere med denne viktige prisen, sier statsråden.

Brukerne i sentrum for alt

St. Olavs Hospital er alene om ta to kategoriseiere. I kampen om å vinne selve Innovasjonsprisen for universell utforming skal sykehuset opp mot Bybanen i Bergen, Høgskolen i Bergen, Skatteetatens nettsider og en betalingsløsning utviklet av Melin Medical.
– Det unike med St. Olavs Hospital er at de har satt brukeren i sentrum for absolutt alt, sier Knut Hovland arkitekt i TUPELO. Han er både juryleder og kategorileder for arkitektur.

– Hensynet til pasienten, pårørende, ansatte og studenter har bestemt alt fra utformingen av bydelen og bygningsmassen, helt ned til den enkelte sengepost. Det er en prestasjon at man har klart å beholde et helhetlig brukerfokus i dette enorme prosjektet gjennom 15 år, legger han til.

Blitt del av Trondheim

I jurykjennelsen roses Helsebygg Midt-Norge for å ha lagt innovative føringer gjennom hele prosjektet, helt fra bestilling til realisering. Dette har vært avgjørende for at St. Olavs Hospital har blitt en suksess. Universell utforming har gjennomsyret prosjektet fra dag 1. Strategien har vært å involvere og vektlegge pasienter, pårørende og brukerorganisasjoner gjennom hele løpet.
– St. Olavs Hospital er blitt en del av byen Trondheim. Kvartalene er oversiktlige, noe som gjør at det er lett å finne fram. Alle bygningene har unikt utformede inngangspartier, det er innført enkeltrom og alle rommene har utsikt. Sengeplassene er organisert i sengetun som gjør at pasientene lettere kan få kontakt med omgivelser og vaktrom, ramser Hovland opp.

Hver bygning er selvforsynt med tjenester og tilrettelagt for bedre oversikt, raskere behandling og mindre pasienttransport. Treverk og andre taktile materialer brukes gjennomgående i bygningenes interiør, noe som motvirker den kalde institusjonsfølelsen man gjerne får på et sykehus. Utenfor er samspillet med byens sentrum ivaretatt ved hjelp av innbydende grønne og blå arealer og kaféer på gateplan. Omgivelsene stimulerer til fysisk og mental helse, heter det i jurykjennelsen.