Dette kommer. Pengespilloven 2023 å bety for nettcasino i Norge

Nyheter: Loven vedrørende pengespill i Norge strammes inn etter vedtak gjort 18.mars 2022. Loven gjelder alle pengespill i Norge, inkludert spill i forbindelse med idrett, sport og spill som ikke er regulert i andre lover.

Formålet med endringen er i enda større grad å sørge for at pengespill avholdes med trygge rammer, og at alt pengespill skal være regulert av det offentlige. Det skal forebygge negative konsekvenser av pengespill, for å bedre sikre og trygge befolkningen.

Lov om pengespill

I Norge er det ikke tillatt å tilby spill med penger som innsats uten tillatelse fra det offentlige. Pengespill defineres som en aktivitet eller tjeneste der deltagerne setter en innsats i form av økonomisk verdi for å vinne en premie, og der utfallet er helt eller delvis tilfeldig.

Dersom man ikke har hjemmel i loven er det ikke lov å formidle spilling i forbindelse med idretts- og sportsarrangementer, musikkonkurranser og andre konkurranser og tallspill. Det er heller ikke tillatt å markedsføre pengespill via aviser eller andre tidsskrifter, eller generelt utlegge for offentligheten norske eller utenlandske pengespill.

Dette inkluderer både salg av kuponger og annet relatert, samt informasjon om gevinster og lignende. Fra før av har det altså vært ulovlig for norske og utenlandske tilbydere å tilby pengespill til norske spillere i Norge. Dette gjelder ikke bare nettcasino, men også fysiske casinohus eller offentlig arrangerte pokerspill.

Formålet med endringen

Endringen som trer i kraft fra 1.januar 2023 innebærer blant annet at det blir en større presisering rundt hvilken markedsføring som er tillatt rundt pengespill, og hvilke tilbydere som har lov til å tilby slike.

Selve formålet med den nye lovgivningen er som tidligere at man skal så langt det lar seg gjøre forebygge spilleproblemer og andre negative konsekvenser som pengespill ofte medfører. Man skal ved hjelp av den nye loven ytterligere sikre at pengespill gjennomføres og markedsføres på en trygg og forsvarlig måte. Og man skal også forsøke å legge best mulig til rette for at overskudd fra slike pengespill går til gode formål.

Som tidligere gjelder fortsatt loven i hele Norge inkludert Svalbard, Jan Mayen og andre biland, og den inkluderer også anlegg og forskjellige innretninger på norsk kontinentalsokkel som kraftverk og oljeplattformer, i tillegg til norske luftfartøy og norske skip. Det er også viktig å presisere at loven ikke kun gjelder norske tilbydere, men også fra utenlandske spillselskap som har tilbud og markedsføring rettet mot det norske markedet.

Nettcasino i Norge

Det har heller ikke fra tidligere vært tillatt for utenlandske selskapet å tilby eller markedsføre pengespill til norske brukere. Med den nye innstrammingen i Pengespilloven fra 1.januar 2023 vil det derimot bli ytterligere regler som gjør det vanskelig å tilby pengespill i Norge. Dette betyr at spillsider som tilbyr pengespill med norsk språk vil være vanskeligere å få tillatelse til å tilby, og det vil ikke være mulig å markedsføre disse spillene i Norge.

Norske spillere vil derfor måtte benytte seg av utenlandske nettsider på et annet språk for å kunne fortsette å spille slik de har gjort tidligere. Det er også verdt å bemerke seg at denne lovgivningen ikke omfatter sammenligningssider som viser forskjellene mellom forskjellige pengespilltilbydere, og lar brukerne filtrere og sortere i listen over de forskjellige selskapene.

Det vil derimot ha en stor konsekvens for store bettingselskap som tidligere har hatt lov til å markedsføre seg i norske medier både via TV og radio, og det vil gå hardt utover influencere som har tjent store penger på ambassadørprogram fra slike spillselskaper. Slike typer sponsede oppdrag og markedsføring vil med det nye lovverket være ulovlig og må derfor opphøre.