– Det vi nå ser er at unge smitter andre i husstanden

Nyheter: Smittespredningen i Trøndelag skjer nå i første rekke blant de unge, over halvparten av alle smittede er under 20 år. Flere kommuner har nå stor smittespredning.

Flere kommuner rundt om i landet sliter nå med rekordhøy smitte, så er også tilfelle her i Trøndelag. Kommunene Ørland, Lierne, Frøya og Trondheim er blant kommunene som nå opplever høye smittetall.

-Det er i første rekke barn og unge som smittes nå. Men det vi nå ser er at de unge så smitter andre i husstanden, også i husstander der de voksne er vaksinert. I sum gir dette stort smittetrykk, sier fylkeslege Jan Vaage i en pressemelding.

Fylkeslegen forteller at 17 prosent av alle som har fått påvist smitte i Trøndelag siden starten av pandemien er smittet i løpet av de siste to ukene.

– Vi har urovekkende smittespredning i fylket og vi har helt klart for høye smittetall for øyeblikket. Vi må få snudd denne trenden, sier Vaage.

– Min klare oppfordring går til de som enda ikke har vaksinert seg. De bør sterkt vurdere å la seg vaksinere. Så tenker jeg at vi alle må børste støv av de gode smittevernrådene som vi vet virker; at vi holder oss hjemme om vi blir syke, at vi vasker hendene ofte og at vi holder avstand til andre. Så bør vi ha lav terskel for å ta koronatest, sier Vaage.

– Kan det bli nasjonale tiltak?

– Det er ikke noe jeg kan utelukke, men i første rekke kan det bli innført lokale og regionale tiltak og anbefalinger. Vi må derfor følge med på hva som gjelder i egen kommune og etterlever disse. Det kan få smitten ned, sier Vaage.

Milde symptomer hos de unge

Selv om smitten i første rekke sprer seg blant de unge, er det likevel en økende trend knyttet til antall sykehusinnleggelser. Mange av de unge blir heldigvis ikke veldig syk, flere har relativt lette symptomer. Det er derfor ikke denne gruppen som utgjør økningen i antall sykehusinnleggelser.

– Det er eldre med underliggende sykdom og de uvaksinerte som jeg bekymrer meg mest for. De kan i verste fall få et krevende sykdomsforløp. Kommunene er godt i gang med en tredje vaksinedose til eldre over 65 år, og det er heldigvis ikke for sent for uvaksinerte å melde seg for å ta vaksine, avslutter fylkeslege Jan Vaage.