– Det må bli lovlig å kjøpe sex

Nyheter: Høyres landsmøte går inn for å oppheve forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester.Det er klart etter en votering lørdag.

Det nye programpunktet begrunnes med behovet for å bedre sexarbeidernes situasjon.

Men saken har splittet partiet i forkant av landsmøtet, og voteringen om saken måtte kjøres to ganger da det oppsto forvirring blant delegatene. Til slutt stemte 194 delegater for å oppheve sexkjøpforbudet, mens 145 delegater stemte for å stryke punktet.

Glad

Stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde er glad for vedtaket.

– På grunn av sexkjøpsloven tør ikke sexarbeidere å anmelde vold og overgrep til politiet, og det kan vi ikke akseptere. Både Verdens helseorganisasjon, FN-organisasjoner og norske hjelpeorganisasjoner som hjelper sexarbeidere, anbefaler å fjerne loven, fastholder hun.

Tybring-Gjedde mener det heller ikke er riktig at sexkjøploven har redusert det norske markedet for sexkjøp.

Utnyttelse

Linda Hofstad Helleland, som har ledet arbeidet med det nye partiprogrammet, var blant dem som gikk mot å oppheve sexkjøpforbudet.

– Jeg mener at dagens lov fungerer godt og er det beste virkemiddelet vi har for å forhindre menneskehandel og utnyttelse av sårbare kvinner. Jeg er redd en oppheving av loven vil føre til økt menneskehandel, sier hun.