– Det er knusende at unge aksjonister blir straffet

Nyheter: Fosen-aktivistene bøtelegges for aksjonene i februar.

De unge samiske aktivistene som i februar okkuperte Olje- og energidepartementet, blir nå ilagt bøter for å ikke etterkomme politiets pålegg.

annonse

Staten får gå fri

– Det er knusende at unge samiske aksjonister blir straffet, mens staten som har begått menneskerettighetsbrudd i over to år, fortsatt får gå fri, sier aktivist Ella Marie Hætta Isaksen i en pressemelding fra Natur og Ungdom.

I februar gikk aktivistene inn på departementet da det hadde gått 500 dager siden Høyesterett slo fast at to vindkraftverk bryter menneskerettighetene til samene på Fosen.

Nå er de ilagt bøter for å ikke etterkomme politiets pålegg om å forlate departementsbygningen natt til 27. februar. Aksjonistene ble båret ut av politiet.

– Midt på natten, mens hele verden lå og sov, kom plutselig politiet. Det var utrolig sårbart å bli vekket av en hel gjeng bevæpnede politifolk. Staten valgte heller å dysse ned protesten vår enn å ta ansvar for å stanse menneskerettighetsbruddet, sier Hætta Isaksen.

annonse

Nekter

Hun legger til at hun nekter å akseptere boten.

Tidligere i høst ba politiet om påtaleunnlatelse, men statsadvokaten har nå likevel valgt å ilegge aktivistene bøter. Elden Advokatfirma, som representerer flere av aktivistene, reagerer på bakgrunnen for bøtene.

Advokat Olaf Halvorsen Rønning sier i pressemeldingen at Statsadvokaten har lagt for snevre rammer for ytrings- og forsamlingsfriheten til grunn.

Uheldig

– Det er herunder lagt for liten vekt på bakgrunnen for demonstrasjonen og hvor sterke inngrep i ytringsfriheten politiets opptreden medførte. Det er spesielt uheldig at Statsadvokaten ikke legger vekt på urfolksrettigheter i denne sammenheng, idet ytringsfrihet i saker som gjelder urfolksrettigheter er gitt særlig beskyttelse i EMDs praksis, sier Halvorsen Rønning.