Derfor truer de med å stoppe utbygging av storhallen

Nyheter: Styret i Trondheim Spektrum nekter å betale for ny bru eller andre utbedringer i området rundt. Dessuten mener de hallen er for liten. Nå truer de med å stoppe utbyggingen av storhall på Øya.

Det er i et brev til rådmann Morten Wolden at styreleder i Trondheim Spektrum AS, Kåre Ytre-Eide, skriver at de vil stoppe utbyggingsprosjektet hvis de ikke innen bygningsrådets møte 28. februar får avklaring på hvem som skal dekke rekkefølgekravene som legges frem i forbindelse med utbyggingen, skriver Adresseavisen (BAK BETLINGSMUR).

I praksis handler det om kostnadene som er knyttet til at Klostergata skal være ferdig rehabilitert og at fortau skal bygges ut med større bredde enn i dag. Et annet krav er ny gangbru til Ilen kirke med universell utforming.

Ifølge i styrelederen i Trondheim Spektrum vil ny gangbru alene beløpe seg til over 100 millioner kroner.

I brevet til rådmannen ber han om at det settes i gang en forhandling om utbyggingsavtale mellom kommunen og Trondheim Spektrum AS slik at finansiering av kostnadene er avklart før 28. februar.

«Dersom dette ikke er avklart ser styret ingen annen vei enn å stoppe prosjektet», skriver han.

Rådmann Morten Wolden sier til Adresseavisen at de skal avklare saken før 28 februar:

– Vi jobber nå internt i kommunen med saken, og vi vil svare på henvendelsen fra Trondheim Spektrum om hvordan vi ser for oss at dette kan løses. Det er ikke uvanlig at man lager slike avtaler med utbyggere, det er i alle fall gjort i andre kommuner. Her er det også snakk om et selskap der kommunen selv er majoritets-innehaver, så regningen for slike rekkefølgekrav vil på mange måter uansett havne på kommunens bord, sier Wolden til avisa.

Reaksjonene har ikke latt vente på seg blant motstanderne av byggingen av ny storhall på Øya:

– Dette dokumenterer at kostnadene ved Trondheim Spektrum blir mye høyere enn det som har vært fremme så langt. Omkostningene for byen og bymiljøet kommer i tillegg. Skandaleprosjektet må stanses, skriver Ingrid Skjøtskift på sin Facebook-profil.

Tirsdag formiddag ble det imidlertid kjent at styret i Trondheim Spektrum har sendt ytterligere et brev til rådmannen, der de truer med at planenen skrinlegges:

I et nytt brev til Byplankontoret i Trondheim skriver styret i Trondheim Spektrum (TS) at de kommer til å skrinlegge planene for den nye hallen på Øya i Trondheim dersom politikerne går inn for å redusere størrelsen på hallen.

Styret i Trondheim Spektrum Byplankontoret mener Byplankontoret legger frem et nytt alternativ som så langt ikke har vært drøftet med selskapet.

« Etter det vi forstår så vil dette alternativet inneholde kun tre baneflater, være maks 16 meter i innvending høyde og romme ca. 6000 tilskuere i storkamp. Dette dekker ikke de krav som ligger i det politiske vedtakene i saken », skriver styret i brevet til Byplankontoret, ifølge Adresseavisen.

– Det forslaget byplan kommer med strider mot bestillingen fra våre eiere. Får vi et vedtak som sier at vi skal bygge det, kan vi ikke gjøre det. Da må vi få en ny bestilling fra våre eiere, sier styreleder i Trondheim Spektrum AS, Kåre Ytre-Eide til Adresseavisen.

Følg Trondheim24.no på Facebook og Instagram.