Derfor trenger Trøndelag en ny petroleumsklynge

Nyheter: Krefter i NCEI jobber med å etablere en ny næringsklynge for bedrifter innen olje og gass. Planene ble nylig presentert medlemmene under et møte i klyngen.

NCE Instrumentations tid som klynge går ubønnhørlig mot slutten og det har pågått flere prosesser de siste månedene for å videreføre samarbeidsrelasjonene i klyngen. Et av disse er initiativene heter Green Petroleum Cluster.

– Vi trenger helt klart en petroleumsklynge i Trøndelag. Vi må utnytte konkurransefortrinnene som regionen har innen forskning- og utvikling for verdens mest miljøvennlige og bærekraftig petroleumssektor. Dette er også i henhold til regjeringens ambisjoner. Da kommer man ikke uten om Trondheim, sier initiativtaker Peter Høvik.

Høvik jobber daglig med salg og marked i Inrigo, men har også ansvaret for markedsforumet til NCE Instrumentation. Han sier at målet med den nye klyngen er koble marked og teknologiutvikling tettere sammen.

– Vi må ta innover oss at miljø- og klimahensyn vil bli en veldig sterk premissgiver for dagens oljeproduksjon og utvikling av nye petroleumsforekomster. Vi må drive innovasjon som gjør at miljø og klimavennlig teknologi er lønnsomt og bærekraftig, sier han.

Høvik legger til at de ønsker å ta med seg de populære offshorefrokostene til NCEI inn i den nye klyngen. I løpet av fjoråret ble frokostmøtene besøkt av over 1000 personer.

Prosjektet trenger imidlertid at interesserte bedrifter mobiliserer for at prosjektet skal bli realisert, både oljeselskap og leverandører, men også FoU-institusjonene. Sammen håper initiativtakerne at aktørene skal enes om en finansieringsmodell.

– Alle i bransjen er avhengig av hverandre for å befeste vår posisjon som verdensledende petroleumsindustri, avslutter Høvik.

Er du interessert i være med, eller har du spørsmål? Ta kontakt med Peter Høvik på epost[email protected].