Gamle vann- og avløpsledninger fra slutten av 1800-tallet, som er i svært dårlig forfatning, skal skiftes ut. Veidekket trenger oppgradering fordi det har vært hull i veibanen i lang tid, og Trønderenergi Nett skal føre høyspentkabler til en trafo de har i veita. Neste uke starter entreprenøren arbeidet, forteller Marit Solum, som er prosjektleder for Torvet-prosjektet, til Adresseavisen (BAK BETALINGSMUR).

Fjerner brustein

Brusteinen skal fjernes, og uka etter begynner gravearbeidet ifølge projektlederen. Planen er at jobben skal være klar 1. september, men veita vil åpnes for gangtrafikk før den tid.

Det er sikkerhetshensyn som begrunner stengningen. Grøfta som skal graves blir tre meter dyp.  Legging av brostenen utesettes til etter julehandelen, for å skåne butikkene mest mulig.