Derfor kan Prinsenkrysset og Olav Tryggvasons gate bli stengt for biler fra 2018

Nyheter: Drastisk forslag skal behandles i bystyret 26. oktober.

Bymiljøavtalen om nullvekst i biltrafikken og innføring av metrobuss fra 2019, tvinger Trondheim kommune til drastiske grep i sentrum.

Avtalen som er inngått med staten ble undertegnet i februar 2016. Der har Trondheim kommune forpliktet seg til nullvekst i personbiltrafikken.

Bystyret skal 26. oktober behandle et forslag om å redusere gjennomgangstrafikken med bil og prioritere gang-, sykkel- og kollektivtrafikken, melder Adresseavisen (BAK BETALINGSMUR).

Byutviklingskomiteen, som behandlet saken i starten av oktober, har blitt enige om å legge følgende forslag på bordet. Så er det opp til bystyret:

Prinsenkrysset stenges for gjennomgangstrafikk med bil.

Olav Tryggvasons gate stenges for gjennomgangstrafikk med bil og det etableres et tilbud til syklende i gata.

Ett kjørefelt for bil inn til sentrum over Bakke bru omgjøres til sykkelfelt, med ett sykkelfelt på hver side av brua.

Det må utredes tiltak som kan omfordele trafikk ved Sluppen for å redusere omfanget av bilkjøring inn mot sentrum.

LES MER:

Nå blir det fart i planene om miljøgate i Olav Tryggvasons gate

– Hensikten med prøveordningen er å høste erfaring om hvordan trafikkstrømmene fordeler seg når enkelte gater og strekninger blir helt eller delvis stengt for biltrafikk, før det blir iverksatt permanente tiltak, sier Heidi Fossland, leder i Miljøpakken i Trondheim kommune, til Adresseavisen.