Derfor må elsyklene fjernes med umiddelbar virkning

Nyheter: Politikerne krever at utleiere av elsparkesykler må ha avtale med kommunen.

Følgende ble vedtatt av flertallet i formannskapet i dag:

  • Utleie av elsparkesykler skal kun være lovlig om utleier har avtale med kommunen.
  • Trondheim kommune tillater kommersiell utleie av elsparkesykkel på kommunal grunn. Utleie kan kun skje fra bestemte steder og etter retningslinjer gitt av Trondheim kommune.
  • Det skal utlyses en konkurranse om hvem som skal få kontrakt for å drive kommersiell utleie av elsparkesykler i Trondheim kommune på de vilkår som kommunen stiller. Rådmannen utarbeider vilkår i konkurransegrunnlaget.
  • Det skal betales gategrunnsleie for utleie av areal til elsparkesyklene og lignende virksomhet på lik linje med annen næringsvirksomhet.
  • Elsparkesykler for utleie på kommunal grunn uten avtale er ikke tillatt og elsparkesyklene vil bli fjernet for utleieaktørens regning. Retningslinjer for utleie av elsparkesykler skal behandles og vedtas av formannskapet.