Derfor kastes elbiler og drosjer ut av kollektivfeltet

Nyheter: Fra august 2019 er det bare busser som får bruke kollektivfeltene i Trondheim sentrum.

For å sikre at superbussen kommer seg raskt frem i sentrumsgatene, har politikerne i Trondheim bestemt at elbiler og drosjer skal kastest ut av kollektivfeltene.

Vedtaket ble fattet i både bystyret og i fylkestinget i Sør-Trøndelag i juni i fjor, men har fått svært lite oppmerksomhet, skriver Adresseavisen (BAK BETALINGSMUR)

– Politikerne skal i mars ta stilling til en plan for holdeplasstilpasning til superbussene. Det blir opp til politikerne om man under behandlingen av den saken vil gjøre endringer ut fra det som allerede er vedtatt om bruk av kollektivfeltet, sier leder Henning Lervåg i Miljøpakken, til avisa.

Trønder-Taxi er svært lite fornøyd og tviler på at politikerne forstår hvilke negative følger dette vil ha. De mener vedtaket vil påføre næringen milliontap:

– 40 prosent av våre oppdrag i rushtiden er skolekjøring på kontrakt med AtB. Vi kjører 1200–1300 skolebarn hver dag. Når taxiene ikke lenger får bruke kollektivfeltet, betyr det at kjøretiden blir lenger. For å rekke skolen, må derfor taxiene møte opp for å hente barna en god del tidligere enn i dag. Det kan ikke utelukkes at enkelte foreldre vil syns tilbudet da blir så dårlig at de vil vurdere å kjøre barna selv, sier administrerende direktør Hege Dahle i TrønderTaxi til Adresseavisen (BAK BETALINGSMUR).

Trøndelag Elbilforening er ikke uventet sterk motstander av den nye praksisen:

– Trondheim er i ferd med å bli Norges mest elbilfiendtlige kommune. Ved å nekte elbilene å kjøre i kollektivfeltene, sidestiller Trondheim kommune nullutslippsbiler med forurensende biler, sier Ståle Langolf, leder i Trøndelag Elbilforening, til avisa.