Derfor er miljøgata på Lademoen en suksess

Nyheter: Antall syklister er fordoblet, det er 30 prosent flere fotgjengere, biltrafikken er redusert med 15 prosent. Og sist men ikke minst: Trafikken i Nonnegata øker ikke - den går tilbake.

De får ikke mye støtte av tallene, Fremskrittspartiet, som under torsdagens bystyremøte foreslo å avvikle miljøgateprosjektet i Innherredsveien så raskt som mulig.

Ferske tall innhentet fra Vegvesenet fra tirsdag til torsdag denne uka presenteres i lørdagens Adresseavisen:

Disse viser:

  • Trafikken i Nonnegata har ikke økt, den har derimot gått ned med 2,1 prosent sammenlignet med i fjor
  • Trafikken i Strindheimtunellen har økt med 13 prosent etter omlegggingen av trafikken.
  • Antall fotgjengere i Innherredsveien har økt med 33 prosent sammenlignet med 2015. Antall syklister har doblet seg.
  • Trafikken har gått ned i Saxenborg alle med 14 prosent fra 2016, og i Fjæregata har trafikken gått ned med 17 prosent.

– Jeg hadde forventninger om at gjennomkjøringsforbudet i Innherredaveien ville føre til flere syklister og fotgjengere og færre kjøretøy, men jeg hadde aldri turt å tro på så store utslag. Nå sykler det også familier med barn langs veien, sier prosjektleder Randi Trøan i Statens Vegvesen til Adresseavisens papirutgave lørdag.

Hun mener køene i Nonnegata i sommer kan skyldes vikepliktssituasjonen ved Kirkegta og mange fotgjengere og syklister som krysser Nonnegata i begge retninger fra Kirkegata.

I tillegg mener hun det har vært for korte perioder med grønt lys i krysset Nonnegata/Innherredsveien.

Detter nå justert, og Trøan mener flere sekunder med grønt lys har hatt en positiv effekt på trafikksituasjonen.