Derfor bevæpnes politiet i åtte nye uker

Nyheter: Den midlertidige bevæpningen for politiet forlenges i åtte nye uker fra 6. mars. Årsaken er den skjerpede terrortrusselen fra ekstrem islamisme.

Det opplyser regjeringen på sine nettsider tirsdag.

17. februar ba Politidirektoratet om forlengelse av den midlertidige bevæpningen. De vurderer situasjonen slik at det er behov for nasjonal bevæpning med bakgrunn i den skjerpede terrortrusselen fra ekstrem islamisme.

«Departementet samtykker i forlengelse i åtte uker regnet fra og med 6. mars», opplyser Justis- og beredskapsdepartementet.

– Trusselsituasjon

– Norsk politi skal som hovedregel være ubevæpnet. Dersom direktoratet ser behov for ny forlengelse av den midlertidige bevæpningen, er det viktig at direktoratet gjør ytterligere vurderinger av om andre tiltak kan være tilstrekkelige for å møte den skjerpede trusselsituasjon, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

(©NTB)