De siste 12 månedene er det eneboliger på Byåsen som har hatt den heftigste prisutviklingen i byen: Prisveksten har vært på ca. 13 prosent. Gjennomsnittlig prisvekst i Trondheim sett under ett siste år er på 7 prosent.

– Så hvorfor koker det på boligmarkedet på Byåsen, analysesjef Jan Håvard Valstad i Eiendomsmegler 1 Midt-Norge?

– Til å være en storby med sterk befolkningsvekst har faktisk Trondheim en edruelig prisutvikling siste år sammenlignet med for eksempel Oslo eller Bergen. Dette skyldes at det er levert tilstrekkelig nye boliger de siste par årene. Dynamikken i markedet er bra. Det tilføres imidlertid minimalt med eneboliger i Trondheim, og samtidig er Byåsen den bydelen med minst volum av nyboligutvikling på grunn av mangel på tomter. Kombinert med at det er stor grad av internflytting og lojalitet til bydelen har dette gitt sterk prisutvikling på eneboliger på Trondheim Vest. For byen sett under ett er det eneboliger på Byåsen, delte boliger på Trondheim Øst og leiligheter i Sentrum som står for størst prisstigning siste 12 månedene – i den rekkefølgen. Prisutviklingen er ganske enkelt et resultat av at etterspørselen etter disse boligtypene i disse bydelene er større enn tilbudet, sier analysesjefen.

[parallax-scroll id=»3475″]

Thomas Melum, avdelingsleder ved Eiendomsmegler 1 Byåsen er den enkeltmegleren i byen som selger flest eneboliger på Byåsen. Kontoret på Byåsen butikksenter har så langt i år stått for 45 prosent av alle bolighandler i bydelen.

Han sier dette om den sterke prisveksten på Byåsen:

–  Folk flytter ikke fra Byåsen. Vi opplever at mellom 80-90 prosent av de som selger på Byåsen, flytter internt i bydelen. En typisk eneboligkjøper, som kommer fra en større blokkleilighet eller rekkehus, er normalt sett i en livsfase der de har etablert seg med barn i skole. Da er terskelen for å bryte opp og flytte til f.eks. Ranheim høy. Vi opplever etterspørsel helt ned på skolekrets. Slik er det generelt, men vi opplever dette enda mer forsterket på Byåsen, det har nok noe med at Byåsen har en naturlig og mer lukket geografisk beliggenhet, sier Melum som legger til at en annen viktig prisdriver er det faktum at det ikke finnes tomter å bygge på:

Folk flytter ikke fra Byåsen

– I hvert fall ikke for de store utbyggerne som ønsker å bygge store volum. Det tettes igjen noen huller her og en eplehage der, men det er ikke i nærheten av å ta brodden av den økende etterspørselen. Det er ingen større prosjekter under planlegging heller, fastslår Melum.

– Så dette er hovedårsakene til at prisveksten på Byåsen er råere enn i resten av byen, sier Melum.

Tomt på to mål for 13 millioner

– Men vi merker også høyt press og etterspørsel etter kurante leiligheter på 100 kvadrat og oppover.  I dette segmentet er kjøpekraften ekstrem, sier Melum.

Sitter du på en attraktiv tomt på Byåsen, egnet for utbygging av romslige leiligheter kan du regne med bra avkastning:

– En seriøs utbygger kjøpte nylig to hus med til sammen to mål tomt i Fjellseterveien for 13,5 millioner. Med rivekost kommer de raskt opp i 15 millioner. De hadde neppe gjort denne handelen på andre siden av byen, med mindre det var på Singsaker eller Karisvingen. Men grunnen til at dette vil lønne seg er at dette er det mest kjøpesterke området på Byåsen. Her sitter det folk som vil få svært godt betalt for husene sine, og de er på jakt etter leilighet i nærområdet. For denne gruppen er det uaktuelt å flytte til Ila eller Solsiden.

– På en måte er det vi ser et «kunstig» prispress» som du ikke ser i andre deler av byen.

Samtidig er ikke Byåsen stedet der det settes prisrekorder på langt over 10 millioner:

– Den dyreste eneboligen Byåsen var det jeg som solgte i januar, og den gikk for 9,3 millioner. Men det finnes boliger på byåsen som er verdt mye. Jeg er ukentlig i kontakt med folk som har brukt 13-14 millioner på boligen sin. De hadde nok ikke fått dette tilbake, men for denne gruppen betyr ikke det noe.