Denne bedriften på Tiller har vokst fra 20 til 241 millioner i omsetning siden 1998

Nyheter: I år er både sjefen og eierskapet nytt i Fundamentering AS på Løvåsmyra.

Tormod Stigen (56) ble ansatt som daglig leder rundt årskiftet. Han hadde ikke sittet lenge i stolen før det ble kjent at eierskapet var under endring. I vinter kjøpte AF Gruppen som er landets tredje største entreprenør opp LAB AS, som eier 70 prosent av aksjene i Fundamentering AS.

Nå har Stigen lagt frem sine første regnskapstall for sine nye eiere:

De kan glede seg over bunnsolide tall: I 2014 endte omsetningen på 241 millioner, 20 mill. opp fra året før. Driftsresultat: 17,5 mill.

Ringrev i bransjen

–  Et greit overskudd. Vi skal ha en passe vekst. Ikke for stor. Vi skal skal vokse kontrollert hvert år, sier Tormod Stigen, som må kunne sies å være en ringrev i bygg- og anleggsbransjen:

Stigen, som har vært med og ledet flere store tunnelprosjekter i Norge, er utdannet anleggsingeniør, og kommer fra Implenia Norge, hvor han ledet tunnelavdelingen.

Tidligere i karrieren har han jobbet mye med fjellarbeider og utbygging av kraftverk – blant annet Nedre Nea og Meråker kraftverk.

Her kan du se noen av jobbene utført av Fundamentering AS:

390a3236-51bb-48c8-87c2-39e217ab87f8
8963c437-8a64-4875-a29b-d3ed60a68368
a3e6c5d1-14fd-4fb4-a00b-2e540aa1ce29
de179cb9-0464-4ade-bc86-561c9ac7e2c6
1dfefcc6-831e-42aa-9587-136338201b8f

På en innholdsrik CV står også prosjektlederansvar for byggingen av Postens nye Østlandsterminal på Lørenskog. Bygget ble omtalt som Norges største industribygg hvor det største enkeltrommet er på 35.000 m2.

Bygg- og anleggsbransjen har Åfjordingen hatt hode og bein i siden 15-års alderen:

– Mens jeg gikk på skole jobbet jeg alle ferier hos en av de lokale entreprenørene Stjern eller Syltern. Det var lærerikt.

For snart fem år siden meldte han overgang fra Skanska til Mika, eid av Betonmast:

– Mye av motivasjonen var å komme bort fra byråkratiske og tidkrevende systemer. Et halvt år etter at jeg startet, kom sveitsiske Implenia på banen. De var interesserte i tunnelvirksomheten, og det endte med at de kjøpte hele Betonmast Anlegg sommeren 2011. Veksten i de fire årene jeg var der,  var formidabel, omsetning og antall ansatte i perioden tre-doblet. Mine oppgaver har vært ledelse av tunnelavdelingen og tunnelprosjektene over hele Sør-Norge.

– I flere av disse prosjektene med FAS som leverandør, forteller Stigen.

Over hele landet

FAS har i dag rundt 70 ansatte og driver virksomheten over hele landet:

– Vi leverer det som er under byggverkene.Vi graver ikke, men holder på med spunting, pæling og borrer anker. Alt som ikke vises når bygget står der, sier Stigen, som opererer i et marked dominert av tre, landsdekkende aktører: FAS, NFT og Kynningsrud.

70 tonn maskin på flåte

Den største jobben gjort i Trøndelag den siste tiden er fundamentering av den nye jernbanebrua over Stjørdalselva. Et krevende oppdrage som ble utført med en 70 tonn pelerigg plassert på en flåte. Ordren er i størrelsesorden 30 millioner kroner og sluttføres i disse dager.

Ifølge Stigen ser markedet bra ut fremover:

–  Det ser rimelig bra ut, men det er korte horisonter. Jeg har vært vant til ordrereserver over flere år. Her ser vi  noen få måneder frem i tid. Det er en overgang. Har du en ordrereserve på 1/3 av årsomsetnigen, da har du egentlig en stor reserve, forteller Stigen.

En konstant utfordring er tilgang på kvalifisert arbeidskraft:

– Tilgang er hele tiden en utfordring. Vi henter folk fra Norge, Sverige og Polen. Fundamentering er spesialarbeid som tar ganske lang tid å lære. Dessverre finnes det ikke eget fagbrev innen fundamentering. Det er negativt for faget. Jeg vet det har vært jobbet med å få på plass dette, men det som trengs er ildsjeler som setter seg ned og bruker tid på det. Det kommer ikke av seg selv, avslutter Stigen.