Deler ut 18 millioner til kultur og næring fra Kulturrådets nye kontor i Trondheim

Nyheter: Kulturrådet bevilger 18,4 millioner kroner til regional bransjeutvikling og næringsutvikling. I alt 57 prosjekter innen kulturell og kreativ næring får støtte til markeds- og forretningsutvikling, kompetanseheving og bransjeutvikling.

Til søknadsfristen 5. juni kom det inn 233 søknader og samlet søknadssum var 107,4 mill. kroner. Til sammen er det fordelt 8,25 mill. kroner til 30 prosjekter innen næringsutvikling, og 10,15 mill. kroner til 27 prosjekter innen regional bransjeutvikling.

Høy kvalitet

– Generelt ser vi høy kvalitet på søknadene denne runden, sier seksjonsleder Bodil Børset ved kulturrådets seksjon for kreativ næring i Trondheim.

– Det kom inn gode søknader fra hele landet innenfor hele kunstfeltet, også mote, spill, design og arkitektur som var underrepresentert til forrige søknadsfrist. Det er derfor gledelig å kunne tildele midler til svært gode prosjekter i hele landet, både til nærings- og bransjeutvikling og vi gleder oss til å se hva søkerne får ut av midlene, sier Børset.

Den største tildelingen går til et prosjekt i regi av Lillehammer Museum og Norsk håndverksinstitutt som skal skape et landsdekkende bransjenettverk for tradisjonshåndverk og øke forretningskompetansen i bransjen.

-Det er svært gledelig å kunne gi kulturvern et løft i kulturminneåret med denne tildelingen på 1 250 000 kroner, sier Børset.

Dáiddadállu kunstnerkollektiv fra Finnmark, Teknopilot AS fra miljøet i Hamar Gaming Collective, Produsentkompaniet i Bergen, Filmkraft Rogaland, Just Fashion AS (bilde) og No Comprendo Press er noen andre av prosjektene som har fått støtte i denne tildelingsrunden.

Om støtteordningene

Ordningene har som mål å bidra til at norske kunstnere og kulturaktører oppnår økte inntekter gjennom kunstnerisk virksomhet. Satsingen er rettet mot kunstnere og mindre virksomheter innen visuell kunst, musikk, scenekunst, litteratur, kulturarv, film, arkitektur, design, mote og spill, som jobber med distribusjon, formidling, markedsføring eller salg av kulturelle uttrykk, samt regionale kompetansemiljøer som støtter opp om disse. Formålet er å forsterke støtteapparatet og de regionale miljøene utenfor det etablerte institusjonsfeltet i hele landet. Det langsiktige målet er at økt forretningskompetanse, entreprenørskap og nytenkning skal bedre kunstnerøkonomien og gjøre det mulig for flere å livnære seg av kunstnerisk virksomhet.

Siden seksjon for kreativ næring ble etablert og ordningene lyst ut første gang i 2017 er det mottatt 471 søknader. I løpet av disse to søknadsrundene er det fordelt 35,9 millioner kroner til 119 prosjekter innen 10 forskjellige kunstfelt over hele landet. Neste søknadsfrist er 5. juni 2019.