De med lav lønn rammes hardest av tiltak mot viruset

Nyheter: En analyse av dagpengesøknadene viser at de med lav inntekt, lav utdanning og begrensede økonomiske ressurser er klart overrepresentert.

De siste to ukene har arbeidsledigheten steget fra 2,3 til 10,4 prosent som følge av den pågående viruspandemien.

En analyse fra Nav, Statistisk sentralbyrå og Frischsenteret viser at den økte arbeidsledigheten rammer bredt, men skjevt.

– Alle inntekts- og utdanningsgrupper er berørt av den pågående økonomiske krisen. Det er likevel en klar overrepresentasjon blant de nye ledige av personer med lav inntekt, lav utdanning og lavinntektsfamiliebakgrunn, skriver Statisk sentralbyrå i en pressemelding.

Kvinner er mer utsatt for å miste jobben enn menn, og unge er mer utsatt enn eldre. Innvandrere er mer utsatt enn den øvrige befolkningen.

Samtidig viser funnene at det er en risikokonsentrasjon innen familier. Sannsynligheten for å miste jobben er klart høyere hvis også ektefellen er blitt ledig. I tillegg er barnefamilier noe mer utsatt enn barnløse familier.

Funnene viser også at innen bedrifter har ansiennitet og lønnsnivå liten betydning for valg av hvem som permitteres.