De internasjonale studentene rømmer fra NTNU

Nyheter: Bare 49 studenter fra land utenfor EØS og Sveits startet på NTNU i Trondheim denne høsten. Det er 183 færre enn i fjor og en nedgang på nesten 80 prosent.

ANNONSE

500.000 for et år

– Det er all mulig grunn til å tro at det skyldes innføring av studieavgift. Jeg ser ingen annen forklaring, sier prorektor for utdanning Marit Reitan på NTNU.

Stortinget innførte studieavgift for alle studenter fra land utenfor EU, EØS og Sveits fra i høst. Det betyr at studentene må betale opp mot 500.000 kroner for et studieår. Kravet fra Stortinget er at studieavgiften skal dekke kostnadene ved en studieplass.

De rimeligste fagene er fag på lavere grads nivå innen humaniora, samfunnsfag og økonomi, som koster rundt 130.000 kroner året. Dyrest er profesjonsutdanningen i medisin og kunstakademiet ved NTNU, som koster nesten 500.000 kroner året.