– De fleste har råd til høyere rente

Nyheter: Norges Bank øker styringsrenta med 0,25 prosentpoeng til 2,50 prosent. Sentralbanken tror renta skal videre opp i desember.

Det var knyttet stor spenning til om Norges Bank ville heve styringsrenta med 0,25 eller 0,5 prosentpoeng.

Et enstemmig styre landet på det første, opplyste sentralbanksjef Ida Wolden Bache på en pressekonferanse torsdag.

– Vi har etterstrebet en balanse. Setter vi renta for mye opp, kan vi bremse økonomien for mye. Det ønsker vi ikke, slo hun fast.

Nedkjøling

Sentralbanksjefen viser til at det er høy aktivitet i norsk økonomi, og at arbeidsledigheten er på et historisk lavt nivå.

Men selv om prisene i september steg mer enn ventet og klart over målet på 2 prosent, ser sentralbanksjefen tegn til nedkjøling i økonomien.

– Vi setter opp renta for å dempe prisveksten, sier Bache, som også håper at fallet i transport- og kraftprisene den siste tiden kan virke dempende.

Også arbeidsmarkedet ser ut til å være litt strammere enn det som tidligere har vært lagt til grunn. Blant annet lyses det nå ut færre ledige stillinger.

Rentehevingen er den sjette siden september i fjor. Totalt har renta økt med 2,50 prosentpoeng siden Norges Bank begynte å heve renta for ett år siden.

Økte boligkostnader

Ifølge forbrukerorganisasjonen Huseierne har kostnadene for et vanlig boliglån på 2 millioner kroner økt med 39.000 kroner i året siden september i fjor.

– Mange husholdninger får en strammere økonomi. Høyere renter gir høyere lånekostnader for dem som har gjeld. Og kjøpekraften svekkes også av den høye prisveksten, sier Bache, som medgir at rentehevningene kan være krevende for noen.

– Men de fleste norske husholdninger har økonomi til å håndtere økte utgifter, sier Bache.

Vil fortsette å stige

Carsten Henrik Pihl, forbruker- og kommunikasjonssjef i Huseierne, sier de ser at det strammes inn i husholdningene.

– Derfor mener vi at Norges Bank må vente med flere renteøkninger i år. Hvis ikke kan man risikere en meget hard vinter og vår for husholdningene. Husholdningenes økonomi er under sterkt press på grunn av økte strømpriser, økte kommunale avgifter og økte priser generelt, sier Pihl.

Men renteoppgangen ser ikke ut til å stanse med det første.

Allerede i desember vil Norges Bank med stor sannsynlighet sette styringsrenta ytterligere opp, varsler Bache.

– Vi er på vakt mot inflasjonen og at høy inflasjon biter seg fast, sier hun.

Virker innstrammende

Renten er hevet mye på kort tid, og Norges Bank mener pengepolitikken nå begynner å virke innstrammende på økonomien.

– Det kan tilsi å gå mer gradvis fram i rentesettingen, sier sentralbanksjefen.

Boligmarkedet er blant stedene der nedkjølingen er tydeligst.

– Prisene har falt mer enn vi har ventet, sier Bache.

Norges Banks prognose fra september indikerte at styringsrenta kunne økte til rundt 3 prosent i løpet av vinteren – og at boliglånsrenta etter hvert kunne komme opp i litt over 4 prosent.

Frykter tøff vinter

Gjeldsspesialist i Bank2, Sebastian Mikolajczyk, kaller torsdagens renteheving en «førjulsgave de færreste setter pris på».

– Med utviklingen som har vært de siste månedene, frykter vi at vinteren, som skal være den kalde, fine tiden, blir kald, tøff og preget av knallharde prioriteringer for mange, sier han og viser til en undersøkelse som InFact har gjort for refinansieringsbanken.

Den viser at 5,7 prosent av voksne nordmenn vurderer sin egen økonomi til å «være på randen av tålegrensen».

Frykter fall i boligbygging

Også Norges Eiendomsmeglerforbund er bekymret for konsekvensene av Norges Banks linje.

– Hovedproblemet er ikke boligpriskorreksjonen som følger med høyere renter, men at høye rentekostnader og usikkerhet gjør at boliginvesteringene stuper. Det betyr at det vil bli bygget altfor få boliger i tiden som kommer, og at sysselsettingen kan falle sterkt i landets største fastlandsindustri, sier administrerende direktør Carl O. Geving.