De eldste først: Alle over 65 år kan få tredje vaksinedose

Nyheter: Trondheim kommune vil fra slutten av oktober tilby en oppfriskningsdose av koronavaksinen til alle over 65 år.

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttets anbefaling om å tilby en oppfriskningsdose til sykehjemsbeboere og personer som har fylt 65 år.

Oppfriskningsdosen kan gis tidligst seks måneder etter andre vaksinedose.

De eldste først

Rekkefølgen for vaksinasjon følger samme prioritering som ved førstegangsvaksinering.

Det betyr at sykehjemsbeboere og alle over 85 år får tilbud først, deretter aldersgruppene 75-84 år og til slutt aldersgruppen 65-74 år.

Folkehelseinstituttet har redusert kapasitet til å sende ut vaksiner i oktober på grunn av utsending av influensavaksiner. Det medfører at vi først forventer oppstart i månedsskiftet oktober-november.

Innbyggerne i prioriteringsgruppene vil motta melding via SMS når de kan bestille seg time. Beboere på sykehjem vil få informasjon via helsepersonell på enheten.

Influensavaksine førsteprioritet

Det er viktig at eldre tar imot tilbud om influensavaksine fordi vi forventer kraftigere utbrudd av influensa denne sesongen. Eldre har økt risiko for alvorlig forløp av influensa. Det bør gå minst én uke mellom influensavaksine og koronavaksine.

Ikke tredje dose for alle

Etter Folkehelseinstituttets vurdering er det foreløpig ikke grunnlag for å anbefale en oppfriskningsdose til resten av befolkningen, og Trondheim kommune vil følge samme anbefaling.

Vaksinene som benyttes i det norske koronavaksinasjonsprogrammet gir svært god beskyttelse mot alvorlig koronavirusinfeksjon, og 86 prosent av alle over 18 år i Trondheim er per 6. oktober fullvaksinerte.

Det er gitt en anbefaling om en tredje dose i grunnvaksineringen til de med betydelig svekket immunforsvar som følge av sykdom eller medisinsk behandling. Se også Trondheim kommunes nettside.