Fra og med denne datoen stenges Innherredsveien for gjennomkjøring

Nyheter: Strekningen mellom rundkjøringen ved Solsiden og Sirkus Shopping blir stengt for gjennomkjøring

Det skjer fra mandag 26. juni kl 0600.

Da starter byggearbeidene i forbindelse med prøveprosjektet på strekningen. Selve anleggsarbeidet vil ta ca tre uker, og i denne perioden vil enkelte av bussholdeplassene inn mot byen ha litt dårligere tilgjengelighet, heter det i en pressemelding fra Miljøpakken.

Prøveprosjekt

Prøveprosjektet i Innherredsveien skal undersøke om det blir god nok framkommelighet for buss hvis kapasiteten på strekningen blir redusert til to felt.

For biler betyr det at det blir påbudt å svinge til høyre eller venstre ved Stadsingeniør Dahls gate. Buss, taxi, moped og MC er unntatt fra påbudet.

Gjennomgangstrafikk må velge Strindheimtunnelen, mens Miljøpakken oppfordrer de som har mulighet til å gå, sykle eller reise kollektivt.

Før og underveis i prosjektet blir trafikken registrert og analysert. Prosjektet skal vare i ca seks måneder, og skal evalueres i ettertid.

Fakta om prosjektet:

• Innsnevring fra fire til to gjennomgående kjørefelt i Innherredsveien fra rundkjøring ved Solsiden til Sirkus shopping
• 1,8 km lang strekning
• Nedsatt fartsgrense til 40 km/t
• Gjennomkjøringsforbud ved Stadsingeniør Dahls gate (unntatt buss, taxi, moped og mc)
• Gjennomgangstrafikk anmodes til å bruke Strindheimtunnelen
• Justering av skilt på strekningen og signalanlegg i kryss
• Toveis sykkelveg i avsperret kjørefelt på nordsiden