Da samtalen kom inn på et følsomt tema eksploderte nachtspielet på Lade i vold, blod og kaos

Nyheter: Brakk nesen til kvinnelig festdeltaker med sju knyttneveslag, og knuste et vinglass i ansiktet på en mann så han måtte sy 18 sting.

Nachspielet på Lade endte på verst tenkelig måte: Klokka 0540 gikk mannen (28) til angrep på en kvinne og slo henne i ansiktet med knyttneven med opp til sju ganger slik at hun brakk nesen. Deretter knuste domfelte et vinglass i ansiktet på en mannlig festdeltaker slik at han fikk kuttskader og måtte sy 18 sting.

Nylig ble han dømt til åtte måneders fengsel i Trøndelag tingrett – tillegg til å betale rundt 80.000,- i erstatning og oppreisning til de fornærmede. Retten har lagt vekt på tiltaltes og de to fornærmedes forklaringer som i all vesentlighet er sammenfallende.

Fredag 29. mars traff den tiltalte og den mannlige fornærmede hverandre på byen, som var gamle kjenninger fra barndommen. Da utestedene stengte rundt kl 03.00, dro de to sammen med to kvinner for å ha etterfest. De fire personene satt i sofaen i stua og snakket og drakk sammen.

– Dumme hore

Under samtalen i sofaen ble det snakket om fenomenet INCEL (involuntary celibate som betyr ufrivillig seksuell avholdende) og at domfelte tilhørte denne gruppen. Retten skriver at «tiltaltes  tilhørighet til denne gruppen ble tematisert» i en samtale mellom domfelte og den fornærmede kvinnen.

Ifølge dommen ble da domfelte sterkt provosert, reiste seg opp av sofaen, ropte «dumme hore» og begynt å slå henne. Hun forsøkte å gjøre motstand, men domfelte ble sintere og slo hardere. Han ga fem til syv slag med knyttet neve i lår og ansikt. Hun ble særlig rammet rundt nesepartiet og fortalte at hun kunne høre en knaselyd. Volden ble stoppet ved at den mannlige festdeltakeren rev ham vekk og gav domfelte noe knyttneveslag.

Deretter tok domfelte tak i et glass fra sofabordet og slo det mot ansiktet til den mannlige fornærmede. Glasset traff venstre øyeregion og blodet rant over alt. Den fornærmede sank ned på kne, heter det i dommen.

Tidligere dømt for ransforsøk

Nødetatene ble varslet og mannen ble tatt med til sykehuset i ambulanse. Der sydde han kutt i pannen, kinn og nedre venstre øyelokk med 18 sting. I ettertid ble øyenbrynet operert på nytt fordi en glassbit hadde satt seg fast. Mannen har nå tre godt synlige arr i ansiktet: over og under venstre øyet.

Den kvinnelige fornærmede brakk nesen og fikk store blåmerker og kuler på låret og hadde hodepine nesten daglig i etterkant av hendelsen og ble sykemeldt i 2,5 uker.

Det går frem av dommen at voldsutøveren tidligere er ilagt et forelegg for brudd på narkotikalovgivningen. I 2011 ble han dømt for ransforsøk. Det går frem av dommen at retten har sett hen til domfeltes personlige forhold. I barndommen ble han utsatt for vold, han ble diagnostisert med ADHD og han ble medisinert. Domfelte ble i ungdomsårene innskrevet ved en ungdomsanstalt i regi av barnevernet og har lenge slitt med rusproblemer. Domfelte er ung ufør, går det frem av dommen.

Dømt til fengsel

Retten kom frem til at det ikke foreligger ekstraordinære omstendigheter som gjør at samfunnsstraff skal anvendes. Retten legger her vekt på at tiltalte tidligere er straffet for alvorlig kriminalitet hvor 3 av 6 måneder ble gjort betinget. Det foreligger ingen påstartet rehabilitering som en fengselsstraff eventuelt kan ødelegge. De negative økonomiske konsekvensene av et fengselsopphold skiller seg ikke vesentlig fra det innsatte i alminnelighet møter, fastslås det av tingretten.

Dommen som var enstemming ble på 8 måneders fengsel.