Covid er ikke lenger betegnet som en farlig smittsom sykdom

Nyheter: Covid-19 er fjernet fra listen over allmennfarlige smittsomme sykdommer, og koronaforskriften blir nå opphevet.

– Dette er en merkedag. Vi støtter anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet om at covid-19 ikke lenger oppfyller smittevernlovens kriterier for å klassifiseres som en allmennfarlig smittsom sykdom. Dette er en normalisering slik regjeringens strategi og beredskapsplan legger opp til, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) i en  pressemelding fra hennes departement.

Samme som influensa

Den såkalte koronaforskriften, som ble vedtatt 27. mars 2020, blir nå opphevet. Forskriften regulerte detaljert de ulike smitteverntiltakene som ble tilpasset gjennom pandemien.

Covid-19 havner nå i samme kategori som influensa og RS-virus i den forstand at pasienter nå må betale egenandel ved legekonsultasjon for viruset, og at retten til gratis selvtester og behandling faller bort. Legemiddelet Paxlovid vil imidlertid være gratis fram til 1. april 2025.