Coop Midt-Norge: Vår oppfordring til folk er å unngå hamstring og handle som normalt

Nyheter: Coop innfører ekstra tiltak for å hindre spredning av Korona-smitte i butikkene.

Allerede i forrige uke innførte Coop ekstratiltak for å hindre spredning av Korona-viruset i butikkene.

– For kundene er det hengt ut dispensere med antibac ved inngangen til butikkene, slik at de besøkende i butikken kan desinfisere hendene før de går inn. I tillegg har Coop innført stopp på alle smaksprøver som ikke er under kontinuerlig oppsyn. Om det er leverandører som vil dele ut smaksprøver, vil dette fortsette, men de som står med demonstrasjonene er pålagt ekstra strenge hygienekrav, forteller Bjørn Vik-Mo, viseadministrerende direktør i Coop Midt-Norge.

Butikkene er også underlagt et strengere renholdsregime fremover. Alle kontaktflater skal gjøres rent hyppigere – flere ganger hver eneste dag:

-Det vil si alle skapdører, skjermer ved kassapunkt og ting som kunder er i fysisk kontakt med. For personalet er det også innført ekstra tiltak i forhold til hygiene og renhold, forteller Vik-Mo.

– Kan du forklare nærmere hva ekstratiltakene til de ansatte går ut på?

– Det handler om å følge rådene fra helsemyndighetene og de allerede strenge rutinene for hygiene vi har ekstra nøye. God informasjon er også viktig.

– Hvor mye vil dette påvirke hverdagen til butikkene og de ansatte? Vil dere måtte oppbemanne?

– Situasjonen i seg selv preger hverdagen til de fleste. Man er ekstra oppmerksom på renhold og hygiene generelt, men det håndterer vi med den bemanningen vi har. Vi har gode bemanningsplaner i butikkene våre og er rustet for situasjoner som denne.

Hamstring

– I  Stjørdal har det oppstått hamstring og tømming av butikkhyller?

– Vi merker økt omsetning, men vil ikke karakterisere det som omfattende hamstring. Vår oppfordring til folk er å handle som normalt.

– Har Coop en plan for hva som skjer om det blir tilløp til samme panikkhamstring i Trondheim?

– Vi følger situasjonen nøye og har god kontroll på vareforsyning. Vi håper alle er sitt ansvar bevisst og handler som normalt, slik at alle får tilgang på matvarer.

– Folk har handlet mer av varer med lang holdbarhet. Har Coop Midt-Norge tatt inn større lager av dette?

– Vi har foreløpig god tilgang på varer, men oppfordrer som sagt folk til å handle som normalt.