Christine styrer 100 Byggern-butikker fra Hegstadmoen.

Nyheter: Nå skal Christine Holm lede en ferdighus-kjede i tillegg.

På Hegstadmoen legger ledelsen i E.A Smith siste hånd på strategien som skal gjøre Hiba-Hus til en ledende ferdighus-kjede i Norge.

I spissen for satsingen står kjededirektør for Byggern, Christine Holm.

Hun har ansvar for omlag hundre Byggern-utsalg landet over. Nå har hun i tillegg inntatt lederstolen i landet eldste ferdighusleverandør, som i mer enn 40 år har levert hus, hytter og garasjer skreddersydd for det norske klimaet.

Nettverket av 100 Byggern-utsalg blir en viktig del av strategien som skal sette Hiba-hus på Norges-kartet:

– Vi har en klar ambisjon om å bli enda mer landsdekkende. I dag får vi henvendelser fra folk over hele landet som ønsker å bygge seg hus, hytte eller garasje. Vi må dessverre avvise noen fordi vi ikke har forhandlere i alle områder, sier Christine Holm til Næringslivsavisa.

De siste årene har Hiba levert omlag 200 enheter i året:

– De største i bransjen leverer rundt 1000 enheter i året, fastslår Holm, som er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole.

Hovedkontor på Hegstadmoen

Christine Holm har jobbet sju år i A.E Smith-systemet, og har tidligere arbeidserfaring fra blant annet Nidar, Trondheim Byggservice og ScanPartner. Fra hovedkontoret på Hegstadmoen, ser hun flere mulige veier for å realisere selskapets vekstambisjoner:

– Flere av våre 100 butikker har potensiale til å blir Hiba-forhandlere. Her i Midt-Norge har vi knyttet til oss en rekke byggmestere, så i Trøndelag er vi godt på banen. Så må vi gjøre en innsats for å rekruttere helt nye samarbeidspartere, sier Holm.

Det jobbes også med å rekruttere en ny markeds- og utviklingssjef for Hiba-Hus.

En av de store

Hiba-Hus er en del av E.A Smith, en av Trondheims eldste og største bedrifter. Konsernet ledes av Trond Reime Reinertsen, som er eneeier, konsernsjef og styreformann.

Selskapet ble etablert i 1869 av Elias Anton Smith. I dag handler det om stål, metall, armering, byggevarer og trelast.

Reinertsen kan glede seg over et konsern som går som en kule, og som leverte overskudd gjennom hele finanskrisen. I 2011 leverte selskapet et driftsresultat på rett over 100 millioner kroner. Omsetningen, som endte på 2,677 mrd. økte med åtte prosent sammenlignet med foregående år.

Altså vesentlig bedre enn sine to brødre i Reinertsen AS, som gikk på tidenes resultatsmell i 2011 med 37 millioner i minus. Byggevarer utgjør omtrent halvparten av omsetningen for Smith-konsernet.

Totalmarked: 50 milliarder

Byggern, som skal ta ferdighuskjeden ut i Norge, har opparbeidet seg en posisjon som en av de ledende byggvarekjedene med en markedsandel på ca. 13 prosent.

I dag er det sju bygghandelkjeder som kjemper en innbitt kamp om kundene der totalmarkedet er anslått til over 50 milliarder kroner i Norge.

I dette landskapet ruver finskeide Byggmakker (Kesko) er størst med en markedsandel på ca 20 prosent:

– Men det gjenstår å se hva som skjer med Byggmakker ved årsskiftet, sier Holm

Store aktører i systemet, som representere 20 forhandlere, har truet med å trekke seg ut. Enten bryter de ut, eller så vil de forhandle seg inn igjen med bedre vilkår.

Ikke flink til å tjene penger

Bygghandel er en bransje som ikke har vært spesielt flink til å tjene penger. Snittet ligger på rundt 2,5 prosent i margin. På Hegstadmoen derimot, kan de kunsten å sørge for at det blir liggende igjen mer enn sagspon og rustne spiker på bunnlinja:

– Byggern har vært blant de mest lønnsomme i bransjen med en margin på litt i overkant av fire prosent, sier Holm fornøyd.

Tøff priskonkurranse

Tall Næringslivsavisa har innhentet viser at de største byggvareaktørene har tapt flere hundre millioner de siste årene. Finskeide Byggmakker Norge har tapt nærmere 300 millioner kroner i det norske markedet i perioden 2009-2011.

Optimera, som er franskeid og som også står bak Monter-kjeden, leverte et lite overskudd på nesten 11 mill i 2011, men tapte til sammen 150 millioner i årene 2009 og 2010.

Ifølge Holm er det en stor utfordring at bransjen domineres av store internasjonale aktører med ryggrad til å gå med store underskudd for å ta markedsandeler.

– Det klart at dette skaper et veldig tøft prispress. Mange sliter med å henge med og tjene penger. I Trondheim er det svært tøff priskonkurranse. Her er de fleste kjedene representert. Sammenligner vi kampanjeprisene i forbrukermarkedet, så ligger prisene lavere i Trondheim enn i Oslo, sier Holm.

Vanskelig å styre verden fra Oslo

Men det strukturelle bildet er ikke entydig:

– Spådommen var at bare de store kom til å overleve. Men vi ser at de fleste henger med og det kommer nye til. I Byggern-systemet er 70 prosent av butikkene selveid. Lokale eiere har en enorm drivkraft, de kjenner sine lokale markeder og satser alt på lønnsom drift.

Motstykket er Optimera-systemet der ca. 96 prosent er sentraleid:

– Man trodde at man kunne hente ut store synergier ved å være sentraleid, men ser vel etter hvert at det ikke er like enkelt å «styre verden» fra et kontor i Oslo, avslutter Holm.