Denne høsten har folkeaksjonen «Stans utbyggingen på Nidarø» vært en klar motstander av planene om å bygge ut dagens Trondheim Spektrum, på folkemunne kalt Nidarøhallen.

Rådmannens utredning om ny storhall behandles i byutviklingskomiteen 7. desember.

Nå påpeker folkeaksjonen at Trondheim kommune i 1947 enstemmig vedtok å regulere Nidarø til parkområde.

–Trondheims ordfører den gang var den høyt respekterte arbeiderpartimannen Ivar Skjånes, en ordfører med kløkt og visjoner. Når det gjelder byplanlegging i Trondheim anno 2016, vet vi at flere bystyrerepresentanter fra AP er uenige i planene om å bygge ut på Nidarø, sier Thue.

Den gang ble det lagt vekt på at «den vakre landtunge Nidarø som omslynges av Nidelva var bortsett fra Småbergene det største åpne areal en hadde innenfor byens grenser. Det er derfor helt naturlig at en vil bevare Nidarø som parkområde.»

Videre heter det at «den sentrale beliggenhet innen byen sammen med at en her har et flatt terreng gjør at Nidarø også høver godt som festplass og utstillingsområde».

Bystyrevedtaket fra 1947 lyder:

«Bystyret godkjenner Bygningsrådets vedtak av 23/4 1947 om at den del av eiendommen Nidarø som er vist med grønn farge på vedlagte kart utlegges til parkområde.» Signert: Den tekniske rådmann, 10. juni 1947. Trondheim R.F. Ræder

Stein Thue er selv Øya-beboer og en av initiativtakerne til folkeaksjonen. Han sier at de har stor respekt for 1947-vedtaket om å regulere Nidarø til park.

–Vedtaket var enstemmig og viser hvordan datidens politikere tenkte byplanlegging ut i fra langsiktige perspektiver. De tok det store overblikket og skrev en saksutredning med lyriske overtoner, sier Thue.

«Den vakre landtunge Nidarø som omslynges av Nidelva var bortsett fra Småbergene det største åpne areal en hadde innenfor byens grenser. Det er derfor helt naturlig at en vil bevare Nidarø som parkområde.»

Image with visual paralax effect

Ivar Skjånes var byens ordfører i 1947.

Aksjonistene på Øya mener at det ikke er for sent å snu.

–Vi har et optimistisk håp om at alle bystyrets representanter kan bli fristilt til å stemme etter sin egen overbevisning. I så fall kan vi ha muligheter til å unngå århundrets byggetabbe på Nidarø, sier Thue.